Visste du att cirka 1 000 fysioterapeuter har ett fackligt förtroendeuppdrag och står upp för dina rättigheter på jobbet? I det här temanumret kommer du att möta några av dem. Det är de som säger stopp när arbetsgivaren vill klippa sönder din semester i mindre delar. Det är de som varje år, träget och tålmodigt, höjer sina röster för ett lönelyft för fysioterapeuter. Det är också de som håller koll på att du inte ska ta skada av din arbetsmiljö. Ingen av dem låtsas att uppdraget är lätt. Ofta tar det lång tid innan framgångarna kommer. Ändå tycks det fackliga engagemanget ge dem tillfredställelse.

Kanske finns det en trotsig glädje i att försöka sätta saker i rörelse, i stället för att bara tiga och gnissla tänder när något skaver. Kanske behöver fysioterapeuter, även om man inte har ett fackligt uppdrag, öva på att kräva sin rätt. Det tycker i alla fall Softa Stridsman, ordförande i distrikt Västerbotten. För hur kapabel professionen än är kliniskt, är det många som känner sig osäkra fackligt. Den kunskapsbristen vill förbundet nu möta upp genom nya fackliga kurser. Alla är digitala och det ska vara lättare att ta sig an en facklig fråga i taget, utan att bli överväldigad, enligt förbundets ombudsman Tess Barrington.

Även inom förbundets professionsdel sker stora förändringar. Nyligen togs ett beslut om hur den nya reviderade specialistordningen ska se ut. Syftet med moderniseringen är bland annat en ökad tydlighet kring krav och mål och att fler ska kunna bli specialister. Men alla är inte nöjda med de nya reglerna. Kvaliteten på vår specialistutbildning riskerar att sänkas, skriver OMT-sektionen på debattsidorna, där förbundsstyrelsen
också svarar på kritiken.

Klimatet är en arena för starka åsikter trots obevekliga vetenskapliga bevis för att människans sätt att leva och förbruka resurser har en klimatpåverkan. Förändringar i klimatet är dessutom ett av de största hoten mot folkhälsan. I Forskning pågår finns ett litet ljus; att fysioterapin kan bli en hörnsten i hälso- och sjukvårdens hållbara utveckling. Vi måste förstå att miljö och hälsa hänger ihop. Och sätta båda processerna i rörelse.

Läs det aktuella numret här!

Kanske finns det en trotsig glädje i att försöka sätta saker i rörelse, i stället för att bara tiga och gnissla tänder när något skaver.