Region Östergötland varslar 900 personer om uppsägning, däribland fysioterapeuter. Många är nu oroliga för att bli av med jobbet, och för att arbetsbelastningen för dem som blir kvar kommer att öka.

Många är oroliga för hur arbetsbelastningen kommer att påverkas av nedskärningarna. Bild: Colourbox

Regionens varsel lades den 1 mars och är en konsekvens av det stora budgetunderskottet på 1,7 miljarder kronor. Varslade yrkesgrupper är administrativ- och medicinteknisk personal samt alla professioner inom hälso- och sjukvården (läkare och sjuksköterskor undantas eftersom kostnaderna för inhyrd personal ska minimeras).
Hur många av regionens drygt 300 fysioterapeuter som kommer att mista sina jobb är fortfarande oklart. Att flera kommer att drabbas råder det dock inget tvivel om, säger Mikael Hjerne som är en av Fysioterapeuternas två förhandlingsansvariga i regionen. Arbetsgivaren vill skära där olika yrkesgrupper har vuxit mest sedan 2020, och för fysioterapeuternas del innebär det omkring 40 nya heltidstjänster.
– Man har ju rekryterat fler fysioterapeuter för att det har funnits behov, säger Mikael Hjerne. Plockar man bort alla som tillkommit sedan 2020 i regionen, både fysioterapeuter och andra, så riskerar behovet av hälso- och sjukvård i stort att öka. Även behovet av slutenvård kan bli större.

Det stora varslet har skapat oro bland fysioterapeuter och många hör av sig till facket med frågor om vad som gäller den egna anställningen, säger Mikael Hjerne. Många är också oroliga för hur arbetsbelastningen kommer att påverkas för dem som blir kvar.
– Arbetsgivaren har pratat om ekonomi i balans och om tillgänglighet, men inget om några utbudsbegränsningar. Det förstår ju alla att det inte kommer vara möjligt att fortsätta göra samma sak om man tar bort 900 medarbetare.
Vilken roll har facket nu?
– Vi ska försöka se till att så få fysioterapeuter som möjligt blir av med sina jobb. Vi bevakar också att den arbetsrättsliga processen kring varslet går rätt till, och att arbetsmiljön blir hållbar.
De lokala skyddsombuden kommer bli centrala i just arbetsmiljöarbetet, säger Mikael Hjerne som försäkrar att de kommer få stöttning från förbundet.
– Det kommer bli tufft nu, och därför måste vi noga bevaka så att arbetsmiljölagstiftningen faktiskt efterlevs.

 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter

  Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) är det arbetsgivarens skyldighet att se till så resurserna anpassas till kraven i arbetet så att personalen inte utsätts för en ohälsosam arbetsbelastning.
  Det står bland annat att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner till:

  1. vilka arbetsuppgifter de ska utföra
  2. vilket resultat som ska uppnås med arbetet
  3. om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur
  4. vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbets-uppgifter som ska utföras
  5. vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet

  Arbetsgivaren ska därutöver säkerställa att arbetstagarna känner till vilka befogenheter de har enligt punkterna 1–5.