Lois Steen, chefredaktör och ansvarig utgivare Foto: Gustav Gräll

Kvinnors hälsa uppmärksammas alltmer inom politik, klinik och forskning. Det här numret är ett exempel på det med tre artiklar om aktuella aspekter på kvinnors hälsa. Först ut är nyheten om att Region Stockholm under 2024 vill satsa på att alla nyförlösta ska erbjudas fysioterapi. Sektionen för kvinnors hälsa ser positivt på beslutet men säger att politikernas initiativ även måste förankras i verkligheten med satsningar på fortbildning med mera, då det finns för få fysioterapeuter med rätt kompetens i regionen.

Behovet av fler kollegor med fördjupad kompetens lyfts även i artikeln om årets kvalitetsprisvinnare, Meja Kvinnohälsa. Det är en klinik i Stockholmsförorten Farsta där fysioterapeuter med specialistkompetens inom obstetrik, gynekologi och urologi, äldres hälsa, smärta samt fysisk aktivitet och idrottsmedicin samarbetar för att ge kvinnor ett proffsigt bemötande och adekvat vård. Tidböckerna är knökfulla och patienterna kommer från hela landet och andra nordiska länder. Verksamhetsansvariga Emma Regberg är såklart glad över att klinikens goda rykte sprids, men hon påpekar också att det ”säger något ganska sorgligt om kvinnosjukvården när så många i desperation söker sig vidare ända till oss”.

En liknande desperation mötte doktoranden Sabine Vesting när hon skulle rekrytera 500 nyförlösta kvinnor till en observationsstudie där det ingick en vaginal undersökning av bäckenbottenmuskulaturen. Hon trodde att det skulle vara svårt att hitta folk som ville ställa upp, men i stället var det ett otroligt söktryck och många var beredda att resa långt för att få vara med. ”Det överraskade mig”, säger hon. ”De fick inte ens en intervention, men var oändligt tacksamma bara över att bli undersökta!” Avhandlingen minskar kunskapsluckorna om kvinnors kroppar efter förlossning och synliggör samtidigt en stark efterfrågan på mer stöd, information och konkreta träningsråd vid förlossningsrelaterade besvär.

Tyvärr kan ny forskning inte trolla bort kompetensglappen i kvinnosjukvården. Trots att vi nu ser fler goda initiativ är vägen lång att gå tills alla kvinnor får den hjälp de behöver och förtjänar.

Läs tidningen här!