Medlemmen Gábor Tiroler undrar i sin insändare varför tidningen Fysioterapi inte har skrivit något om det som sker i Gaza, medan man skrivit flera artiklar om Ukrainakriget. Tidningens chefredaktör svarar.

Gábor Tiroler är medlem i Fysioterapeuterna. Foto: Anders Uhrvik

Jag har varit i Israel flera gånger, första gången 1967 då jag ville försvara landet mot grannländerna under det så kallade sexdagarskriget. (Jag skickades till en kibbutz där jag stannade ett år.) I samband med världsorganisationen WCPT:S kongress 1982 blev jag erbjuden att arbeta som sjukgymnast på ett militärsjukhus utanför Nahariya i norra Israel. Under 90-talet var jag rådgivare till Sida rörande rehabilitering och medverkade då i ett svenskt biståndsprojekt för skadade palestinier, främst barn och ungdomar. En del av dem hade torterats svårt av Israels armé. Deras handlovar hade krossats. Den svenske läkaren förklarade att det var så gott som omöjligt att återställa handfunktionen efter sådana skador.

Vår tidskrift har haft artiklar om Ukraina och rehabilitering av ukrainska krigsoffer, dit även sårade ukrainska soldater räknats, i tre nummer under 2022 och 2023. I ledaren i nr 2, 2022 står det till exempel ”Nu är en ny flyktingvåg på väg (…) Drygt 200 000 personer beräknas nå Sverige innan juli. Vi vet inte hur många av dem som hamnar på en behandlingsbrits hos dig.” En del av dem behandlar jag.  En ukrainsk soldat pryder omslaget till Fysioterapi 3, 2023 och rubriken är ”Sårade soldater får hjälp i Solna” och inne i tidningen möter vi fysioterapeuter på Aleris Rehab Station i Solna som rehabiliterar krigsskadade soldater från Ukraina.

I Gaza har över 30 000 palestinier mist livet i Israels bombningar och beskjutningar och nu genom medvetet framkallad svält som EU:s utrikesminister Josep Borrell betecknade det. De allra flesta av dem var civila och två tredjedelar barn och kvinnor. De sårade och skadade är många fler, men de kan inte behandlas eftersom Israel systematiskt har förstört sjukhusen – alla trettiosex är helt eller delvis förstörda. Man har även mördat den medicinska personalen – nästan femhundra och bland dem trettionio fysioterapeuter. Sedan den första attacken 7 oktober har tusen barn blivit amputerade och vid många av operationerna fanns varken narkos eller bedövning att tillgå, eftersom Israel har blockerat tillförseln av mediciner och sjukvårdsmaterial.

Vilket redaktionellt övervägande har gjort att Fysioterapi inte har haft ett ord om detta?

Gábor Tiroler
medlem i förbundet, förtroendevald på distriktsnivå i flera perioder

Svar från Fysioterapis chefredaktör

Tack för din insändare! Som fackförbundstidning för fysioterapeuter är vårt uppdrag att skildra händelser i omvärlden utifrån vad det innebär fysioterapeutiskt eller rehabiliteringsmässigt samt utifrån hur situationen påverkar professionen. Den övergripande bevakningen av en krigszon och av hur våldet drabbar civilbefolkningen görs av andra medier som radio, tv och dagspress.

För att vi ska kunna berätta hur det är att arbeta som fysioterapeut i ett krigshärjat område, eller på en plats där det pågår ett folkmord, behöver vi hitta intervjupersoner inom hälso- och sjukvården eller inom hjälporganisationerna som finns i landet eller i angränsande länder. När det gäller Gaza har vi försökt men ännu inte lyckats.

Att vi har kunnat rapportera mer om Ukraina beror delvis på att skadade ukrainare har rehabiliterats här i Sverige och delvis på att en polsk frilansreporter med relevanta språkkunskaper erbjöd sig att åka in i Ukraina för att träffa ukrainska fysioterapeuter. Den reportern åkte till en säker stad nära den polska gränsen. Men några sådana möjligheter finns det inte när det gäller Gaza-rapporteringen. Det är inte bara sjukhusen som är förstörda. Även den infrastruktur och säkerhet som behövs för att journalister ska kunna komma in och rapportera har förstörts. Det är livsfarligt att befinna sig i Gaza. För civilbefolkningen och vårdpersonalen – men också för reportrarna.

Den upplevda tystnaden kring Gaza beror alltså inte på något ställningstagande utan på att vi fortfarande letar efter kontaktvägar till rätt intervjupersoner. Det är också viktigt för oss att de ska kunna prata med tidningen utan att utsätta sig för onödiga risker.  Jag hoppas att du härmed fått svar på din fråga om hur redaktionen tänkt och hur vi arbetar.

Lois Steen
chefredaktör och ansvarig utgivare
Tidningen Fysioterapi

Efterlysning: Har du några tips på fysioterapeuter eller andra kontaktpersoner som vi kan intervjua om hur man arbetar med att vårda/rehabilitera de skadade i Gaza? Mejla redaktionen: fysioterapi@fysioterapeuterna.se

Den förstörda spädbarnsintensivvårdsavdelningen på Kamal Adwan-sjukhuset i Gaza den 19 november 2023. Foto: Abdulqader Sabbah/Anadolu via Getty Images)