Fysioterapeuter måste sluta använda smärtupplevelsen som riktlinje för hur mycket patienten ska röra på sig eller belasta. Det skriver specialistfysioterapeuten Johan Söderberg i ett debattinlägg.

När och hur en person upplever smärta påverkas av så många faktorer att det är en dålig indikator för hur mycket patienten ska belasta. Trots det möts jag som fysioterapeut hela tiden av riktlinjer som har budskapet att smärtan ska reglera aktivitet och belastning.
Vävnaden behöver stimulans med lagom mycket belastning efter en skada. Det är vårt jobb som fysioterapeuter att ge den enskilde patienten tydliga riktlinjer för hur mycket aktivitet det handlar om. Att överlämna den bedömningen till patienten själv, är att inte ta sitt jobb på allvar, särskilt som smärtan sällan har koppling till vad som faktiskt händer i vävnaden.
Som många i professionen jobbar jag med smärta varje dag och min erfarenhet är att det snabbaste sättet att minska smärta är att minska rädsla och oro hos patienten och i stället öka trygghet och kunskap. Det är viktigt att vi som fysioterapeuter inte glömmer att smärta inte innebär skada och att skada inte alltid ger smärta. Om vi är rädda för patientens smärta kan vi bli en del av en ond cirkel som förvärrar patientens besvär.

Fokus på smärtan som indikator kan leda till tre negativa scenarier:
• Patienten lär sig att det finns en direkt koppling mellan skada och smärta och att smärta är farligt, vilket är felaktigt och ökar oro och rädsla.
• Patienten ökar sin vaksamhet och känner efter för att lägga märke till eventuell smärta. Ökad vaksamhet leder till att personen känner mer och upplever mer smärta. Det här är vanligt vid utveckling av långvarig smärtproblematik.
• Patienten känner ingen smärta och i brist på tydliga riktlinjer för belastning gör den för mycket och överbelastar vävnaden.

Smärta är inte irrelevant, men utan kunskap om de faktorer som skapar smärta blir det en dålig indikator för dosering av aktivitet och träning. Om det smärtar kan det bero på att du överbelastat vävnaden, men det kan även bero på en mängd andra faktorer såsom miljö, rädsla, oro, stress, sömnsvårigheter och tidigare erfarenheter. För att kunna bedöma om smärtan är orsakad av överbelastning behöver du bedöma helhetsbilden, ta in fler faktorer än smärtan i sig. Och det behöver du också lära patienten att göra.
Att ge patienten tydliga riktlinjer för grad av aktivitet och belastning är grunden i rehabilitering. När vi gör det ska vi naturligtvis anpassa våra instruktioner utifrån vävnadens förutsättningar, träningsgrad, ålder och styrka. Då kan vi starta en god cirkel i stället för att bidra till den onda cirkel som smärtpatienten ofta är inne i. När vi är tydliga och relaterar till den belastning vävnaden behöver kommer patienten att bli tryggare och minska sin vaksamhet vilket i sig minskar risken för smärta.

Jag önskar att varje patient som varit hos en fysioterapeut därefter vet att smärta inte innebär skada. Det har visats i studier att människor i allmänhet har en mer biomekanisk uppfattning om smärta än vårdpersonal. Men de flesta kan ta till sig ett biopsykosocialt perspektiv och förstå hur psykosociala aspekter kan påverka smärtan – om vi fysioterapeuter förklarar det för dem. Smärta är en känsla, en subjektiv upplevelse. Smärtan beror på många olika faktorer så som miljö, rädsla, oro, tidigare erfarenheter, stress, ja fler faktorer än vi kan räkna upp. Vi känner mer smärta när vi inte är upptagna med annat och ännu mer smärta om vår vaksamhet stiger och vi känner efter. Att söka hjälp hos en fysioterapeut kan innebära att patienten känner efter mer, så därför har vi ett extra stort ansvar för hur vi uttrycker oss för att inte leda in patienten på en väg som leder mot ökad smärta.

Vill man läsa mer om smärta, och lära sig att förklara smärta utifrån en vetenskaplig grund, finns det många bra artiklar skrivna av David Butler och Lorimer Moosley, som driver NOI group för forskning och utbildning inom smärta och smärtbehandling. Nedan har jag valt en artikel av dem som ger perspektiv på hur vi kan arbeta med konceptet smärta inom vården.
Det finns såklart mycket mer att säga om smärtbehandling, men mitt budskap här är enkelt: Smärta är en dålig indikator för dosering av aktivitet och träning.

Johan Söderberg
specialistfysioterapeut inom smärta
Bromma Sport & Rehab

Moseley GL, Butler DS. Fifteen Years of Explaining Pain: The Past, Present, and Future. J Pain. 2015 Sep;16(9):807-13. doi: 10.1016/j.jpain.2015.05.005. Epub 2015 Jun 5. PMID: 26051220.

Johan Söderberg, specialistfysioterapeut inom smärta, Bromma Sport & Rehab. Foto: Privat