Provocerad vulvodyni är den vanligaste orsaken till sexuell smärta hos unga individer. Forskning pågår sammanfattar aktuell evidens för fysioterapeutiska insatser på området.

Det tar ofta flera år att få en vulvodynidiagnos. Illustration: Colourbox

SAMMANFATTAT Provocerad vulvodyni rapporteras förekomma hos cirka 10 procent av kvinnorna i Europa och är den vanligaste orsaken till sexuell smärta hos unga individer. Tillståndet är komplext och beskrivs ofta som vulvasmärta. Ökad tonus i bäckenbottenmuskulaturen är vanligt. Behandlingen består av medicinska, psykologiska och fysioterapeutiska åtgärder som kan behöva anpassas i olika kombinationer utifrån ett personcentrerat arbetssätt. I den fysioterapeutiska behandlingen ingår kombinerad fysioterapi där främst patientutbildning och egenövningar, såsom bäckenbottenträning med fokus på avslappning, bör ingå. Fysioterapi har visat sig minska smärtan vid samlag och förbättra den sexuella funktionen, men fortsatt forskning om effekterna av olika behandlingar behövs. Specialistutbildade fysioterapeuter beskrivs ha en viktig roll för denna patientgrupp.

Läs eller ladda ned artikeln som pdf här!