Psykomotorisk fysioterapi upplevdes som ett stöd och en fristad av flickor som behandlades för anorexia nervosa. Det visar en norsk intervjustudie.

De sex patienterna som deltog i studien var 14–16 år gamla och genomgick specialistvård för sin ätstörning. Alla behandlades av samma fysioterapeut. Psykomotorisk fysioterapi fokuserar på sambandet mellan muskelspänningar, andning och känslor. I behandlingen kan ingå såväl massage och fysiska övningar som samtal och medvetandegörande.
Flickorna i studien upplevde att fysioterapin var ett område där de fick vara aktiva subjekt, inte bara utsatta för en behandling, och att de fick bättre kontakt med sin kropp, sina känslor och behov. Beröring och massage var utmanande för flera av dem till att börja med, men anpassades efter varje individ och blev ett uppskattat inslag. Fysioterapin var också en möjlighet för dem att uppleva rörelseglädje igen, i aktiviteter de gillat innan de blev sjuka.

Rabben et al. Ungdom med alvorlig anorexia nervosa i spesialisthelsetjenesten – et pasientperspektiv med erfaringer fra Norsk psykomotorisk fysioterapi. Fysioterapeuten 14 nov 2023

Annika Olsson
frilansskribent

Flickor med ätstörning upplevde fysioterapin som en fristad. Foto: Colourbox