Single leg squat är ett reliabelt test av idrottares rörelsekvalitet, och det är användbart i kliniska sammanhang. Det kommer fram i Johan Ressmans avhandling.

När kvinnliga fotbollsspelare ska bedömas bör man beakta både psykosociala faktorer och om personen är vänster- eller högerfotad. Foto: Colourbox

Enbens knäböj, eller single leg squat (SLS), är ett vanligt test för att undersöka och träna rörelsekvalitet. Det finns flera varianter av hur testet utförs, och Ressman började med att göra en metaanalys av litteraturen för att undersöka reliabiliteten hos dessa varianter. Därefter skapade han en standardiserad variant av testet, en variant där rörelsen i alla kroppssegment i nedre extremitet bedöms. Bedömarna, erfarna och mindre erfarna fysioterapeuter, kunde utföra testet efter en två timmars utbildning. Den här varianten visade sig vara reliabel – intrabedömarreliabiliteten var ”nästan perfekt”.

När detta SLS-test användes på kvinnliga fotbollsspelare visade det sig att bedömningen av resultatet bör ta hänsyn till både psykosociala faktorer som stress och biomekaniska faktorer som huruvida personen är vänster- eller högerfotad.
I en delstudie testades Qinematic, ett tredimensionellt rörelseanalyssystem där idrottarnas rörelser filmas och datoranalyseras. Det visade sig ha så låg reliabilitet och tillförlitlighet att det inte kunde användas i avhandlingens övriga delar, vilket ursprungligen var planen.

Avhandling: The single leg squat in clinical testing.Aspects of reliability, validity, and associated factors. Karolinska Institutet, 2024.

Annika Olsson
frilansskribent