Fysioterapis artikelserie om forskning

Sedan 2006 har tidningen Fysioterapi under vinjetten Forskning pågår publicerat artiklar som sammanfattar evidensläget inom olika områden inom fysioterapi. Här kan du ladda ner alla artiklar i PDF-format, med fullständig referenslista.

Arkiv Forskning pågår

2024
SKADEPANORAMA, RISKFAKTORER OCH PREVENTION INOM PADEL, nr 2-24
ANSTRÄNGNINGSUTLÖSTA ANDNINGSBESVÄR HOS UNGDOMAR, nr 1-24

2023
RESEARCH FROM LOW-INCOME AND MIDDLE-INCOME COUNTRIES, nr 5-23
FYSIOTERAPEUTISKA INSATSER I UTOMHUSMILJÖ, nr 3-23
RESPIRATORISKA SYMTOM OCH FYSISK AKTIVITET EFTER AKUT LUNGEMBOLI, nr 2-23
KOLWEBBEN ÖKAR KUNSKAPEN HOS BÅDE PERSONER MED KOL OCH PERSONAL, nr 1-23

2022
FYSIOTERAPINS ROLL VID GRUNDBEHANDLING AV HÖFT- OCH KNÄARTROS, nr 6-22
FRÄMJA DELAKTIGHET I FYSISK AKTIVITET HOS BARN M. FUNKTIONSNEDSÄTTNING, nr 5-22
ATT FÖREBYGGA ARBETSRELATERAD OHÄLSA, nr 4-22
HALVERAD SKADERISK MED EVIDENSBASERAD FÖREBYGGANDE TRÄNING, nr 3-22
HUR PÅVERKAR KVINNLIGA HORMONER FYSISK PRESTATION OCH TRÄNING?, nr 2-22
FYSIOTERAPI VID COVID-19 OCH POSTCOVID, nr 1-22

2021
KRÖNIKA OM FORSKNING PÅGÅR OCH ARTIKELREGISTER 2006-2021, nr 6-21
FYSIOTERAPEUTER GÖR SKILLNAD FÖR BARN FÖDDA MED PEVA (KLUMPFOT), nr 5-21
FYSIOTERAPI OCH HÅLLBAR UTVECKLING, nr 4-21
FYSS NYA REKOMMENDATIONER OM FYSISK AKTIVITET OCH STILLASITTANDE, nr 3-21
KLIMAKTERIET: MOTION KAN MINSKA MENOPAUSENS MINUS, nr 2-21
YOGABASERADE ÖVNINGAR SOM KOMPLETTERANDE BEHANDLING, nr 1-21

2020
VIKTIGT ATT ÖKA KUNSKAPEN KRING IMPLEMENTERING, nr 6-20
KONKRETA INTERVENTIONER FÖR ÄLDRE MED SMÄRTA, nr 5-20
FYSISK TRÄNING INOM HJÄRTREHABILITERING, nr 4-20
MOBILISERING OCH TRÄNING EFTER BUKKIRURGI VID CANCER, nr 3-20
EVIDENSBASERAD FYSIOTERAPI FÖR GODARTADE LÄNDRYGGSBESVÄR, nr 2-20
METROLOGI FÖR ATT SÄKERSTÄLLA KVALITET I FYSIOTERAPEUTISKA MÄTNINGAR, 1-20

2019
FYSIOTERAPEUTERS ANSVAR FÖR PATIENTER UTSATTA FÖR VÅLD I NÄRA RELATION, nr 5-19
FÖREBYGGANDE OCH REHABILITERANDE STYRKETRÄNING, nr 4-19
FYSISK AKTIVITET OCH INAKTIVITET VID CANCER, nr 3-19
HÄLSOFRÄMJANDE FYSIK AKTIVITET VID REUMATOID ARTRIT, nr 2-19
SEXUELL HÄLSA FÖR ALLA – FYSIOTERAPEUTENS ROLL, nr 1-19

2018
BETYDELSEN AV BERIKADE MILJÖER FÖR STROKEDRABBADE I SENT SKEDE, nr 6-18
FYSISK AKTIVITET OCH HJÄRNHÄLSA, nr 5-18
BÄCKENBOTTENMUSKELTRÄNING EFTER GYNEKOLOGISK CANCER, nr 4-18
INTERPROFESSIONELLT SAMARBETE I PRIMÄRVÅRDEN, nr 3-18
FYSIOTERAPI VID PALLIATIV VÅRD, nr 2-18
HÄLSA OCH SKADOR HOS UNGA ELITSATSANDE IDROTTARE, nr 1-18

2017
ASPEKTER PÅ TRAUMATISK RYGGMÄRGSSKADA, nr 8-17
FYSIOTERAPI VID PARKINSONS SJUKDOM, nr 7-17
FYSISK AKTIVITET VID DEPRESSION, nr 5-17
STYRKETRÄNING VID LÅNGVARIGA LÄNDRYGGSBESVÄR, nr 4-17
STYRKETRÄNING FÖR PROFESSIONELLA MUSIKER, nr 3-17
METODER FÖR ATT MINSKA VUXNAS STILLASITTANDE, nr 2-17
SÅ PÅVERKAR STILLASITTANDE HÄLSAN, nr 1-17

2016
DANS FÖR TONÅRSFLICKOR MED PSYKISK OHÄLSA, nr 9-16
VÅRD VID ASTMA OCH KOL, nr 8-16
GRAVIDITETSRELATERAD LÄNDRYGGS- OCH BÄCKENSMÄRTA, nr 7-16
PREVENTIVA INSATSER VID AKUT SMÄRTA FR RYGG OCH NACKE, nr 5-16
FYSISK TRÄNING SOM MEDICIN del 2, nr 4-16
FYSISK TRÄNING SOM MEDICIN del 1, nr 3-16
BALANSTRÄNING VID PARKINSONS SJUKDOM, nr 2-16
RIKTLINJER PSYKISK OHÄLSA PÅ ARBETSPLATSEN, nr 1-16

2015
STYRKETRÄNING FÖR BARN MED CEREBRAL PARES, nr 9-15
PERSONCENTRERING I FYSIOTERAPI, nr 8-15
FYSIOTERAPI EFTER WHIPLASHTRAUMA, nr 7-15
UTVECKLAS GENOM FEEDBACK, nr 6-15
FRÄMRE KORSBANDSSKADA, nr 4-15
FRÅN GENUSBLIND TILL GENUSMEDVETEN, nr 3-15
EFFEKTER AV TRÄNING PRE- och POSTOPERATIVT, nr 2-15
FYSISK AKTIVITET VID UTVECKLINGSSTÖRNING, nr 1-15

2014
OSTEOPOROS, nr 9-14
ATT MÄTA FYSISK AKTIVITET, nr 8-14
STROKEREHABILITERING, nr 7-14
MUSIKMEDICIN, nr 6-14
LUMBALT DISKBRÅCK, nr 5-14
OBSTETRISK ANALSFINKTERRUPTUR, nr 4-14
RIKTLINJER VID LÄNDRYGGSBESVÄR, nr 3-14
SPONDYLARTRIT, nr 2-14
OBESITAS HOS BARN OCH UNGA, nr 1-14

2013
FYSIOTERAPEUTERS ROLL FÖR GLOBAL HÄLSA, nr 9-13
FYSISK AKTIVITET OCH TRÄNING VID CANCER, nr 8-13
RÖRELSERÄDSLA, nr 7-13
SJUKGYMNASTYRKET 200 ÅR, nr 6-13
KROPPSMEDVETANDE OCH SJÄLVMEDVETANDE, nr 5-13
KVALITETSREGISTER, nr 4-13
ATT LEDA OCH DRIVA UTVECKLING, nr 3-13
PORTFOLIO, nr 2-13
HÖGINTENSIV TRÄNING, nr 1-13

2012
LEDRÖRLIGHET, nr 9-12
FÖRBEREDELSER INFÖR BUK- OCH THORAXKIRURGI, nr 8-12
FYSISK TRÄNING VID GRAVIDITET, nr 7-12
SÄRTRYCK ARBETSFÖRMÅGA, nr 5-12 OCH nr 6 -12
FIBROMYALGI, nr 4-12
MÅLFOKUSERAD AKTIVITETSTRÄNING, nr 3-12
HANTERING AV LÅNGVARIG SMÄRTA, 2-12
ATT FÖREBYGGA FALL, nr 1-12

2011
MUSKELTONUS, nr 11-11
DIREKT ACCESS, nr 10-11
SUBACROMIAL SMÄRTA, nr 9-11
PREVENTION AV IDROTTSSKADOR, nr 8-11
FYSISK AKTIVITET OCH ÅNGEST, nr 5-11
AKUPUNKTUR INOM SJUKGYMNASTIK, nr 4-11
ARM- OCH HANDTRÄNING VID STROKE, nr 3-11
KLINISKA RIKTLINJER RYGGMÄRGSBRÅCK, nr 2-11
POSTOPERATIV REHAB LÄNDRYGGSBRÅCK, nr 1-11

2010
ATT MÄTA MUSKELFUNKTION, nr 12-10
SJUKGYMNASTIK VID LYMFÖDEM, nr 11-10
SPASTICITET EFTER STROKE, nr 10-10
VUXENLIV MED CEREBRAL PARES, nr 9-10
SENSOMOTORIK VID NACKBESVÄR, nr 6/7-10
PRIORITERINGAR, nr 5-10
DEN RÖRLIGA HJÄRNAN, nr 4-10
BÅLSTABILISERANDE TRÄNING VID LÄNDRYGGSSMÄRTA, 3-10
ANDNINGSVÅRDANDE BEHANDLING, nr 2-10
BEHANDLING AV HUVUDVÄRK, nr 1-10

2009
GULLIAIN-BARRÉS SYNDROM, nr 12-09
SJUKGYMNASTIK EFTER STROKE, nr 11-09
GÅNG HOS BARN MED CEREBRAL PARES, nr 10-09
MOBIL INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK, nr 9-09
TRÄNING VID ARTROS OCH HJÄRTSJUKDOM, nr 8-09
HELKROPPSVIBRATION, nr 6/7-09
OSTEOPOROS, nr 5-09
MULTIPEL SKLEROS, nr 4-09
CI-TERAPI FÖR BARN MED HEMIPLEGI, nr 3-09
FOTLEDSFRAKTURER, nr 2-09
SMÄRTA VID DATORARBETE, nr 1-09

2008
ARBETSRELATERAD MUSKULOSKELLETAL SMÄRTA, nr 12-08
FRÅN KUNSKAP TILL HANDLING, nr 11-08
KROPPSMEDVETANDE OCH KROPPSUPPFATTNING, nr 10-08
HÄLSOEFFEKTER AV FYSISK AKTIVITET, nr 9-08
TRÄNINGSEFFEKTER FÖR ÄLDRE, nr 8-08
FYSISK AKTIVITET/TRÄNING VID ASTMA, nr 6/7-08
MOTIVERA ÄLDRE TILL FYSISK AKTIVITET, nr 5-08
FYSISK AKTIVITET KOSTNADSEFFEKTIV BEHANDLING, nr 4-08
TRÄNING VID YRSEL, nr 3-08
PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM, nr 2-08
HÄLSOKLASSIFIKATIONEN ICF, nr 1-08

2007
FRÄMRE KORSBANDSSKADA DEL 2: MUSKELFUNKTION, nr 12-07
PERSPEKTIV PÅ STYRKETRÄNING, nr 11-07
VARFÖR ORTOPEDEN BLEV SJUKGYMNAST, nr 10-07
FRÄMRE KORSBANDSSKADA DEL 1: TILLTRO, nr 9-07
FYSISK TRÄNING VID HJÄRTSJUKDOM, nr 8-07
BARN, FYSISK AKTIVITET OCH HÄLSA, nr 6/7-07
FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT, nr 5-07
FYSISK TRÄNING VID NJURSJUKDOM, nr 4-07
BÄCKENBOTTENTRÄNING VID URININKONTINENS, nr 3-07
LÅNGVARIG SMÄRTA OCH EVIDENS SJUKGYMNASTIK, nr 2-07
INTERVENTION VID NACKBESVÄR, nr 1-07

2006
LÄNDRYGGS- OCHOCH BÄCKENSMÄRTA VID GRAVIDITET, nr 12-06
TRÄNINGSEFFEKT KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM, nr 11-06
INTERVENTION VID RYGGBESVÄR, nr 10-06
TIDIG TRÄNING EFFEKTIVT VID ARTROS, nr 9-06
BETEENDEMEDICIN, nr 8-06
SJUKGYMNASTIK FÖR BARN MED CEREBRAL PARES, nr 6/7-06
ANDNINGSVÅRD EFTER KIRURGI OCH HÖGRISKPATIENTER, nr 5-06
DOSERAD TRÄNING POSITIVT VID REUMATOID ARTRIT, nr 4-06
STYRKETRÄNING VID SKADOR I CENTRALA NERVSYSTEMET, nr 3-06
FYSISK TRÄNING FÖRBÄTTRAR ÄLDRES BALANS OCH STYRKA, nr 2-06
TRO, VETANDE OCH VETENSKAP, nr 1-06

Tipsa om forskning!

Redaktionen tar gärna emot tips om nya avhandlingar och studier inom olika forskningsfält.

Maila Fysioterapi!

Skicka din nya avhandling till:
Fysioterapi
Box 3196
103 63 Stockholm

Fysioterapi 2 2024

MARSNUMRET - EN MIX AV MATMYTER, KVALITETSPRIS & PADEL I marsnumret har vi besökt kliniken Meja Kvinnohälsa i Farsta som vunnit Fysioterapeuternas kvalitetspris. Vi har även mött fysioterapeuten Helena Svedbom som lugnar och provocerar