Fysioterapis artikelserie om forskning

Sedan 2006 har tidningen Fysioterapi under vinjetten Forskning pågår publicerat artiklar som sammanfattar evidensläget inom olika områden inom fysioterapi. Här kan du ladda ner alla artiklar i PDF-format, med fullständig referenslista.

Arkiv Forskning pågår

2023
KOLWEBBEN ÖKAR KUNSKAPEN HOS BÅDE PERSONER MED KOL OCH PERSONAL, nr 1-23

2022
FYSIOTERAPINS ROLL VID GRUNDBEHANDLING AV HÖFT- OCH KNÄARTROS, nr 6-22
FRÄMJA DELAKTIGHET I FYSISK AKTIVITET HOS BARN M. FUNKTIONSNEDSÄTTNING, nr 5-22
ATT FÖREBYGGA ARBETSRELATERAD OHÄLSA, nr 4-22
HALVERAD SKADERISK MED EVIDENSBASERAD FÖREBYGGANDE TRÄNING, nr 3-22
HUR PÅVERKAR KVINNLIGA HORMONER FYSISK PRESTATION OCH TRÄNING?, nr 2-22
FYSIOTERAPI VID COVID-19 OCH POSTCOVID, nr 1-22

2021
KRÖNIKA OM FORSKNING PÅGÅR OCH ARTIKELREGISTER 2006-2021, nr 6-21
FYSIOTERAPEUTER GÖR SKILLNAD FÖR BARN FÖDDA MED PEVA (KLUMPFOT), nr 5-21
FYSIOTERAPI OCH HÅLLBAR UTVECKLING, nr 4-21
FYSS NYA REKOMMENDATIONER OM FYSISK AKTIVITET OCH STILLASITTANDE, nr 3-21
KLIMAKTERIET: MOTION KAN MINSKA MENOPAUSENS MINUS, nr 2-21
YOGABASERADE ÖVNINGAR SOM KOMPLETTERANDE BEHANDLING, nr 1-21

2020
VIKTIGT ATT ÖKA KUNSKAPEN KRING IMPLEMENTERING, nr 6-20
KONKRETA INTERVENTIONER FÖR ÄLDRE MED SMÄRTA, nr 5-20
FYSISK TRÄNING INOM HJÄRTREHABILITERING, nr 4-20
MOBILISERING OCH TRÄNING EFTER BUKKIRURGI VID CANCER, nr 3-20
EVIDENSBASERAD FYSIOTERAPI FÖR GODARTADE LÄNDRYGGSBESVÄR, nr 2-20
METROLOGI FÖR ATT SÄKERSTÄLLA KVALITET I FYSIOTERAPEUTISKA MÄTNINGAR, 1-20

2019
FYSIOTERAPEUTERS ANSVAR FÖR PATIENTER UTSATTA FÖR VÅLD I NÄRA RELATION, nr 5-19
FÖREBYGGANDE OCH REHABILITERANDE STYRKETRÄNING, nr 4-19
FYSISK AKTIVITET OCH INAKTIVITET VID CANCER, nr 3-19
HÄLSOFRÄMJANDE FYSIK AKTIVITET VID REUMATOID ARTRIT, nr 2-19
SEXUELL HÄLSA FÖR ALLA – FYSIOTERAPEUTENS ROLL, nr 1-19

2018
BETYDELSEN AV BERIKADE MILJÖER FÖR STROKEDRABBADE I SENT SKEDE, nr 6-18
FYSISK AKTIVITET OCH HJÄRNHÄLSA, nr 5-18
BÄCKENBOTTENMUSKELTRÄNING EFTER GYNEKOLOGISK CANCER, nr 4-18
INTERPROFESSIONELLT SAMARBETE I PRIMÄRVÅRDEN, nr 3-18
FYSIOTERAPI VID PALLIATIV VÅRD, nr 2-18
HÄLSA OCH SKADOR HOS UNGA ELITSATSANDE IDROTTARE, nr 1-18

2017
ASPEKTER PÅ TRAUMATISK RYGGMÄRGSSKADA, nr 8-17
FYSIOTERAPI VID PARKINSONS SJUKDOM, nr 7-17
FYSISK AKTIVITET VID DEPRESSION, nr 5-17
STYRKETRÄNING VID LÅNGVARIGA LÄNDRYGGSBESVÄR, nr 4-17
STYRKETRÄNING FÖR PROFESSIONELLA MUSIKER, nr 3-17
METODER FÖR ATT MINSKA VUXNAS STILLASITTANDE, nr 2-17
SÅ PÅVERKAR STILLASITTANDE HÄLSAN, nr 1-17

2016
DANS FÖR TONÅRSFLICKOR MED PSYKISK OHÄLSA, nr 9-16
VÅRD VID ASTMA OCH KOL, nr 8-16
GRAVIDITETSRELATERAD LÄNDRYGGS- OCH BÄCKENSMÄRTA, nr 7-16
PREVENTIVA INSATSER VID AKUT SMÄRTA FR RYGG OCH NACKE, nr 5-16
FYSISK TRÄNING SOM MEDICIN del 2, nr 4-16
FYSISK TRÄNING SOM MEDICIN del 1, nr 3-16
BALANSTRÄNING VID PARKINSONS SJUKDOM, nr 2-16
RIKTLINJER PSYKISK OHÄLSA PÅ ARBETSPLATSEN, nr 1-16

2015
STYRKETRÄNING FÖR BARN MED CEREBRAL PARES, nr 9-15
PERSONCENTRERING I FYSIOTERAPI, nr 8-15
FYSIOTERAPI EFTER WHIPLASHTRAUMA, nr 7-15
UTVECKLAS GENOM FEEDBACK, nr 6-15
FRÄMRE KORSBANDSSKADA, nr 4-15
FRÅN GENUSBLIND TILL GENUSMEDVETEN, nr 3-15
EFFEKTER AV TRÄNING PRE- och POSTOPERATIVT, nr 2-15
FYSISK AKTIVITET VID UTVECKLINGSSTÖRNING, nr 1-15

2014
OSTEOPOROS, nr 9-14
ATT MÄTA FYSISK AKTIVITET, nr 8-14
STROKEREHABILITERING, nr 7-14
MUSIKMEDICIN, nr 6-14
LUMBALT DISKBRÅCK, nr 5-14
OBSTETRISK ANALSFINKTERRUPTUR, nr 4-14
RIKTLINJER VID LÄNDRYGGSBESVÄR, nr 3-14
SPONDYLARTRIT, nr 2-14
OBESITAS HOS BARN OCH UNGA, nr 1-14

2013
FYSIOTERAPEUTERS ROLL FÖR GLOBAL HÄLSA, nr 9-13
FYSISK AKTIVITET OCH TRÄNING VID CANCER, nr 8-13
RÖRELSERÄDSLA, nr 7-13
SJUKGYMNASTYRKET 200 ÅR, nr 6-13
KROPPSMEDVETANDE OCH SJÄLVMEDVETANDE, nr 5-13
KVALITETSREGISTER, nr 4-13
ATT LEDA OCH DRIVA UTVECKLING, nr 3-13
PORTFOLIO, nr 2-13
HÖGINTENSIV TRÄNING, nr 1-13

2012
LEDRÖRLIGHET, nr 9-12
FÖRBEREDELSER INFÖR BUK- OCH THORAXKIRURGI, nr 8-12
FYSISK TRÄNING VID GRAVIDITET, nr 7-12
SÄRTRYCK ARBETSFÖRMÅGA, nr 5-12 OCH nr 6 -12
FIBROMYALGI, nr 4-12
MÅLFOKUSERAD AKTIVITETSTRÄNING, nr 3-12
HANTERING AV LÅNGVARIG SMÄRTA, 2-12
ATT FÖREBYGGA FALL, nr 1-12

2011
MUSKELTONUS, nr 11-11
DIREKT ACCESS, nr 10-11
SUBACROMIAL SMÄRTA, nr 9-11
PREVENTION AV IDROTTSSKADOR, nr 8-11
FYSISK AKTIVITET OCH ÅNGEST, nr 5-11
AKUPUNKTUR INOM SJUKGYMNASTIK, nr 4-11
ARM- OCH HANDTRÄNING VID STROKE, nr 3-11
KLINISKA RIKTLINJER RYGGMÄRGSBRÅCK, nr 2-11
POSTOPERATIV REHAB LÄNDRYGGSBRÅCK, nr 1-11

2010
ATT MÄTA MUSKELFUNKTION, nr 12-10
SJUKGYMNASTIK VID LYMFÖDEM, nr 11-10
SPASTICITET EFTER STROKE, nr 10-10
VUXENLIV MED CEREBRAL PARES, nr 9-10
SENSOMOTORIK VID NACKBESVÄR, nr 6/7-10
PRIORITERINGAR, nr 5-10
DEN RÖRLIGA HJÄRNAN, nr 4-10
BÅLSTABILISERANDE TRÄNING VID LÄNDRYGGSSMÄRTA, 3-10
ANDNINGSVÅRDANDE BEHANDLING, nr 2-10
BEHANDLING AV HUVUDVÄRK, nr 1-10

2009
GULLIAIN-BARRÉS SYNDROM, nr 12-09
SJUKGYMNASTIK EFTER STROKE, nr 11-09
GÅNG HOS BARN MED CEREBRAL PARES, nr 10-09
MOBIL INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK, nr 9-09
TRÄNING VID ARTROS OCH HJÄRTSJUKDOM, nr 8-09
HELKROPPSVIBRATION, nr 6/7-09
OSTEOPOROS, nr 5-09
MULTIPEL SKLEROS, nr 4-09
CI-TERAPI FÖR BARN MED HEMIPLEGI, nr 3-09
FOTLEDSFRAKTURER, nr 2-09
SMÄRTA VID DATORARBETE, nr 1-09

2008
ARBETSRELATERAD MUSKULOSKELLETAL SMÄRTA, nr 12-08
FRÅN KUNSKAP TILL HANDLING, nr 11-08
KROPPSMEDVETANDE OCH KROPPSUPPFATTNING, nr 10-08
HÄLSOEFFEKTER AV FYSISK AKTIVITET, nr 9-08
TRÄNINGSEFFEKTER FÖR ÄLDRE, nr 8-08
FYSISK AKTIVITET/TRÄNING VID ASTMA, nr 6/7-08
MOTIVERA ÄLDRE TILL FYSISK AKTIVITET, nr 5-08
FYSISK AKTIVITET KOSTNADSEFFEKTIV BEHANDLING, nr 4-08
TRÄNING VID YRSEL, nr 3-08
PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM, nr 2-08
HÄLSOKLASSIFIKATIONEN ICF, nr 1-08

2007
FRÄMRE KORSBANDSSKADA DEL 2: MUSKELFUNKTION, nr 12-07
PERSPEKTIV PÅ STYRKETRÄNING, nr 11-07
VARFÖR ORTOPEDEN BLEV SJUKGYMNAST, nr 10-07
FRÄMRE KORSBANDSSKADA DEL 1: TILLTRO, nr 9-07
FYSISK TRÄNING VID HJÄRTSJUKDOM, nr 8-07
BARN, FYSISK AKTIVITET OCH HÄLSA, nr 6/7-07
FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT, nr 5-07
FYSISK TRÄNING VID NJURSJUKDOM, nr 4-07
BÄCKENBOTTENTRÄNING VID URININKONTINENS, nr 3-07
LÅNGVARIG SMÄRTA OCH EVIDENS SJUKGYMNASTIK, nr 2-07
INTERVENTION VID NACKBESVÄR, nr 1-07

2006
LÄNDRYGGS- OCHOCH BÄCKENSMÄRTA VID GRAVIDITET, nr 12-06
TRÄNINGSEFFEKT KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM, nr 11-06
INTERVENTION VID RYGGBESVÄR, nr 10-06
TIDIG TRÄNING EFFEKTIVT VID ARTROS, nr 9-06
BETEENDEMEDICIN, nr 8-06
SJUKGYMNASTIK FÖR BARN MED CEREBRAL PARES, nr 6/7-06
ANDNINGSVÅRD EFTER KIRURGI OCH HÖGRISKPATIENTER, nr 5-06
DOSERAD TRÄNING POSITIVT VID REUMATOID ARTRIT, nr 4-06
STYRKETRÄNING VID SKADOR I CENTRALA NERVSYSTEMET, nr 3-06
FYSISK TRÄNING FÖRBÄTTRAR ÄLDRES BALANS OCH STYRKA, nr 2-06
TRO, VETANDE OCH VETENSKAP, nr 1-06

Tipsa om forskning!

Redaktionen tar gärna emot tips om nya avhandlingar och studier inom olika forskningsfält.

Maila Fysioterapi!

Skicka din nya avhandling till:
Fysioterapi
Box 3196
103 63 Stockholm

Fysioterapi 1 2023

VI TITTAR PÅ FYSIOTERAPINS ROLL INOM VÅRDFÖRLOPPEN I  årets första nummer tittar vi på de nya vårdförloppen som införts, och konstaterar att fysioterapeuters insatser är bortglömda på vissa relevanta områden. Men goda exempel finns

Vill du skriva en Forskning pågår-artikel?

Ring redaktören Cecilia Fridén!
0709-28 61 08