Under det pågående kriget i Gaza har all fysioterapi lagts ner. De palestinska fysioterapeuterna får i stället rycka in som sjuksköterskor. Det berättar Mohammad Amro, ordförande för fysioterapeuternas organisation i Palestina.

Mohammad Amro (till vänster) tillsammans med World Physiotherapys ordförande Michel Landry. Foto: Privat

I en kort mejlintervju med tidningen Fysioterapi berättar Mohammad Amro, ordförande för Palestinian General Syndicate for Physical Therapy, att fysioterapeuter i Gaza fått lägga den egna professionen åt sidan och i stället jobba som sjuksköterskor.
– På grund av både brist på personal och medicinsk utrustning jobbar de med mycket begränsade resurser, säger han.
Enligt initiativet Healthcare Workers Watch – Palestine uppgick antalet dödade hälso- och sjukvårdsarbetare i Gaza till 458 personer i mitten av mars. Hur många av dessa som är fysioterapeuter framgår inte.
– Vi vet att 132 fysioterapeuter hade dödats fram till den 23 januari, säger Mohammad Amro. Antalet stiger hela tiden, men på grund av de svåra omständigheterna och bristen på mediabevakning har vi inte några aktuella siffror.

Mohammad Amro berättar
att det inte längre finns några verksamma fysioterapimottagningar kvar i Gaza.
– Avdelningarna på sjukhusen har förstörts och kan inte längre användas. De privata mottagningarna har också förstörts i bombningarna. I södra Gaza finns det några kliniker som har gjorts om till skydd för personer på flykt.
Även den palestinska fysioterapiorganisationens kontor i Gaza är helt förstört och existerar inte längre, uppger han.
Kriget gör det också i princip omöjligt att ha någon kontakt med kollegorna i Gaza. Organisationens huvudfokus är därför nu att be om moraliskt stöd från andra fysioterapeutorganisationer runtom i världen för att belysa det som sker, säger Mohammad Amro.
– Vi har fått en del stöttande meddelanden, och världsorganisationen World Physiotherapy har vänligt nog stått för vår medlemsavgift till dem i år. Det uppskattar vi verkligen.

Den förstörda intensivvårdsavdelningen för spädbarn på Kamal Adwan-sjukhuset i Gaza den 19 november 2023. Foto: Abdulqader Sabbah/Anadolu, Getty Images

World Physiotherapy har tillsammans med organisationen World Health Professions Alliance, WHPA, tidigare gjort ett uttalande om kriget i Gaza. WHPA har också skrivit ett öppet brev. I organisationernas uttalanden, som svenska Fysioterapeuterna ställt sig bakom, uppmanas alla parter i konflikten att i enlighet med internationell humanitär rätt skydda och respektera tillgången på hälso- och sjukvård, samt garantera säkerheten för civila och sjukvårdspersonal.
Uttalandet finns HÄR.
Brevet finns HÄR.

Palestinian General Syndicate for Physical Therapy grundades 1994 och har varit medlem i världsorganisationen World Physiotherapy sedan 2021. Förra året var 1 800 fysioterapeuter verksamma i Palestina.