Lois Steen, chefredaktör och ansvarig utgivare Foto: Gustav Gräll

I mina ledartexter har jag regelbundet återkommit till den ansträngda arbetssituationen som många fysioterapeuter vittnar om, särskilt inom regional hälso- och sjukvård. Det har handlat om ständiga sparkrav, hög personalomsättning, tidsbrist, oro över bristande patientsäkerhet och vårdens kvalitet med mera. Ibland har jag tänkt att jag kanske varit lite för mycket av en dysterkvist, eftersom det också är så oändligt mycket som fungerar inom fysioterapin.

Men nu är allvaret i arbetsmiljön återigen bekräftat med aktuella siffror. Förbundets nya medlemsenkät (läs mer på Medlemnytt) visar bland annat att drygt var tredje fysioterapeut har funderat på att byta arbetsplats på grund av arbetsbelastningen och att fler än var fjärde har funderat på att lämna yrket helt. Bland yngre fysioterapeuter under 31 år ser siffrorna ännu värre ut, då nästan 40 procent har funderat på att lämna yrket.
Medlemsenkäten, som vid vår pressläggning ännu inte är sammanställd, är ett bombnedslag. De skarpa siffrorna ger Fysioterapeuterna mycket material till sitt påverkansarbete gentemot arbetsgivarna. Den här krisande sjukvårdsskutan måste vändas radikalt för att skapa en värdig och god arbetsmiljö. En som får fysioterapeuter att utvecklas, må bra och stanna kvar.

Den aktuella enkäten berör även förbundets överlevnad. För vad händer om alla de som nu är på randen för vad de orkar, faktiskt byter yrke? Med färre medlemmar skulle det vara ännu svårare för förbundet att få gehör i de frågor som är viktiga för fysioterapeuter. Det är en brutal tankeställare som förhoppningsvis kan leda till en tuffare i ton mot arbetsgivarna. Vi vet att ett litet förbund behöver samarbeta för att komma framåt i olika lägen. Men någon gång skulle jag vilja höra Fysioterapeuterna ryta som ett lejon. Visa att de mjuka tassarna också har klor.

Vad kan redaktionen för Fysioterapi göra då? Vi kan fortsätta med det som är vårt huvuduppdrag: journalistik. Medlemmarnas svar om sin arbetsmiljö kräver olika typer av uppföljning, och vi vill gärna få kontakt med dig som känner igen dig, så att vi får höra din berättelse. Vi vill besöka din arbetsplats. Vi vill följa med, se och förstå din verklighet. Vill du att vi kommer? Hör av dig!

Läs majnumret här!

Uppdatering 12 juni 2024: Nu har Fysioterapeuternas rapport om arbetsmiljöenkäten kommit. Läs den här!