Lois Steen, chefredaktör.

Vanligtvis ligger andningskompetens långt ned på statusskalan, men nu har vi varit med och fått patienterna att överleva. Det säger Årets fysioterapeut Monika Fagevik Olsén (Se Profilen) som prisas för sitt arbete under de dramatiska månader när många svårt sjuka covid-patienter behövde akut andningsvård. Hon såg tidigt att efter den värsta kulmen väntar en gedigen arbetsuppgift för professionen med post-IVA-rehabilitering. Det tvivlar ingen på i dag och rehabbehovet bekräftas också av en färsk studie som följt patienter som vårdats på sjukhus i Östergötland. Tre månader efter covid-infektionen hade 40 procent av dem behov av rehabilitering.

”Vi har räddat liv. Vi har gjort skillnad. Vi har gjort det möjligt att återfå funktioner som totalt raserats av virusets framfart i kroppen.” Det berättar IVA-sjukgymnasten Therese Olsson från Västerås sjukhus i sin krönika på Medlemsnytt. Men inte heller hon stannar vid den akuta fasen, utan betonar att fysioterapeuter med sin unika kompetens behövs i alla led i vårdkedjan. Det är bara då som den rehabilitering som påbörjades på IVA kan fortsätta till dess att patienten återfår sina krafter och kan återgå till att leva sitt liv.

Att ett räddat liv ska kunna levas med livskvalitet, det gäller också för personer med andra typer av diagnoser och funktionsnedsättningar. Även om det var länge sedan läget var akut livshotande. Vi vet från forskning att ett liv utan fysisk aktivitet och delaktighet i samhället är mer sårbart för fysiska och psykiska sjukdomar och att det riskerar att bli kortare. Därför behöver exempelvis äldre med smärta få tillgång till konkreta insatser för att öka sin förmåga att leva så aktiva liv som möjligt. Hur professionen kan göra det beskrivs i Forskning pågår.

En annan sårbar grupp som behöver konkreta insatser för att känna mer rörelseglädje och tillit till sin kropp är barn med rörelsenedsättningar. Det behovet fångade fysioterapeuten Lisa Korutschka upp och startade ett fotbollslag. (Se Reportaget) Följ med till Välens IP där såväl barn som föräldrar tycks vara lite rusiga av rörelselycka. Att få känna sig stark och snabb och att man får vara med, det räddar nog också livet.

Läs aktuellt nummer här!

“Vi har gjort det möjligt att återfå funktioner som totalt raserats av virusets framfart i kroppen.”