Med en toppannons blir du synlig för fysioterapeuter

Träning kan ha skyddande effekt på hippocampus

Aerob träning kan vara bra för att förebygga åldersrelaterad volymminskning av hippocampus. Det visar en ny studie.

Volymökningar i hippocampus till följd av träning har konsekvent observerats hos djur, men kunskapen om motsvarande effekter på människor är tvetydig. I en ny systematisk litteraturstudie sammanställdes samtliga kontrollerade studier på området med syfte att avgöra om aerob träning resulterade i volymökningar även hos människor.

Resultaten visade att aerob träning inte medförde någon signifikant volymökning av den totala hippocampusvolymen. Däremot såg man träningen hade positiva effekter på volymen i vänster hippocampus. Enligt forskarna verkar det bero på att träning avvärjer den neurodegeneration som uppstår med ökad ålder och därmed snarare bevarar, än ökar, volymen. Aerob träning kan i så fall vara lovande för att förebygga åldersrelaterad volymminskning i dessa delar av hjärnan.

Firth J et al. Effect of aerobic exercise on hippocampal volume in humans: A systematic review and meta-analysis. NeuroImage. 2018;166:230-8

Lisa Herulf Scholander
frilansskribent

Foto: Colourbox

2018-06-01|NOTISER|