Förra året ökade lönerna för Fysioterapeuternas medlemmar med totalt 4,1 procent. Men fördelningen ser mycket olika ut beroende på var man jobbar.

Lönepåslagen förra året hamnade mellan 3,6 och 4,6 procent. Foto: Colourbox

Enligt Fysioterapeuternas löneenkät varierade kårens lönepåslag förra året med mellan 3,6 och 4,6 procent. Privatanställda drog det längsta strået medan de som jobbar inom kommun, region och stat hamnade på under 4 procent. Enligt förbundets ombudsman Tess Barrington kan en förklaring vara att lönerna hann sättas innan industrins märke på 4,1 procent var klart 2023.
– Ingen kunde då gissa att det skulle bli så högt. Det brukar hamna på runt 2 procent.
Märket sätter normen för löneökningstakten på svensk arbetsmarknad, ett ansvar som ligger på arbetsgivarna. Men eftersom Fysioterapeuternas kollektivavtal är sifferlösa kan det här vara en utmaning, menar Tess Barrington.
– Ett år kan skilja sig väldigt mycket från ett annat, ofta i takt med arbetsgivarnas lönepolitik som kan svänga kraftigt. Vi påtalar alltid att arbetsgivarna har ett ansvar att följa arbetsmarknaden, och i år har vi påtalat att det är extra viktigt så vi inte halkar efter.
Historiskt sett har dock förbundets sifferlösa avtal gynnat medlemmarna som grupp, säger hon.
– Sett över längre tid har vi fått mer än märket. Sen ska löneökningstakten inte blandas ihop med medlemmars lönenivåer, för det är något annat.
Om kollektivavtalen bör fortsätta vara sifferlösa är en förbundspolitisk fråga, säger Tess Barrington.

 • Löner och löneutveckling

  Omkring 5 300 av förbundets medlemmar (egenföretagare ingår inte här, däremot ingår chefer) har rapporterat vad de tjänade i oktober 2023. Eftersom siffrorna bygger på egenrapporterade uppgifter kan det finnas de som tjänar mer, eller mindre. Lägsta (10:e percentilen) = den lön som 10 procent av de som svarat ligger under. Högsta (90:e percentilen) = den lön som 90 procent av de som svarat ligger under. Det vill säga det finns löner som är ännu lägre eller ännu högre. Dessa är inte angivna här.

  PRIVATANSTÄLLDA:
  Medellön: 39 711 kronor Högsta lön: 46 700 kronor Lägsta lön: 32 000 kronor
  (Löneutveckling 2022–2023: 4,6 %)

  KOMMUNANSTÄLLDA:
  Medellön: 38 785 kronor Högsta lön: 43 150 kronor Lägsta lön: 34 000 kronor
  (Löneutveckling 2022–2023: 3,9 %)

  REGIONANSTÄLLDA:
  Medellön: 37 300 kronor Högsta lön: 44 480 kronor Lägsta lön: 30 500 kronor
  (Löneutveckling 2022–2023: 3,9 %)

  STATLIGT ANSTÄLLDA:
  Medellön: 50 345 kronor Högsta lön: 72 800 kronor Lägsta lön: 33 000 kronor
  (Löneutveckling 2022–2023: 3,6 %)

 • Ingångslöner för nyexaminerade 2023

  PRIVATANSTÄLLDA:
  Medellön: 31 280 kronor Högsta lön: 35 000 kronor Lägsta lön: 29 500 kronor
  (Löneutveckling 2022–2023: 2,54 %)

  KOMMUNANSTÄLLDA:
  Medellön: 32 120 kronor Högsta lön: 35 000 kronor Lägsta lön: 30 100 kronor
  (Löneutveckling 2022–2023: 2,06 %)

  REGIONANSTÄLLDA:
  Medellön: 29 775 kronor Högsta lön: 32 000 kronor Lägsta lön: 28 000 kronor
  (Löneutveckling 2022–2023: 5,89 %)