I varje nummer av tidningen Fysioterapi sammanfattas aktuell evidens under vinjetten Forskning pågår. Nu har turen kommit till ansträngningsutlösta andningsbesvär hos ungdomar. 

Det är vanligt med andningsbesvär hos unga idrottsutövare. Foto: Colourbox

SAMMANFATTNING Ansträngningsutlösta andningsbesvär är vanligt bland ungdomar. Den sannolikt vanligaste orsaken är ansträngningsutlöst bronkkonstriktion (exercise-induced bronchoconstriction, EIB) som förekommer både hos individer som har en astmadiagnos och hos individer som inte har astma. Ansträngningsutlöst laryngeal obstruktion (exercise-induced laryngeal obstruction, EILO) är mindre vanligt men är en viktig differentialdiagnos. Diagnos av EIB eller EILO ska inte baseras enbart på symtom utan genom objektiva tester. För EIB finns evidensbaserade farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingsrekommendationer, men för EILO saknas tillräckligt vetenskapligt underlag för att kunna ge motsvarande rekommendationer.

Läs eller ladda ned artikeln som pdf här!