Den 6 februari går fysioterapeuter i Finland ut i en två timmar lång strejk. Tillsammans med andra yrkesgrupper protesterar de mot regeringens planer på att begränsa strejkrätten och minska fackets inflytande.

Protesterna handlar om regeringens planer på att försämra både den sociala välfärden och fackets ställning. Foto: Colourbox

Flera finska fackförbund har sedan i höstas organiserat regelbundna protester i form av strejker och demonstrationer mot regeringens planer på att försämra både arbetstagares rättigheter och den sociala välfärden. Det handlar bland annat om att begränsa strejkrätten, höja böterna för organisationer som deltar i olagliga strejker samt införa personliga böter för den som deltar i dessa strejker. Regeringen vill också att det ska vara upp till varje arbetsplats att välja vem som ska förhandla med arbetsgivaren, något som skulle innebära att facket förlorar sitt givna inflytande. Fackförbunden protesterar också mot regeringens planer på att skära ner i den sociala välfärden. Därmed är protesterna politiska. Det vill säga fackförbunden strejkar mot regeringens politik, inte mot att några kollektivavtalsförhandlingar skulle ha strandat (vilket är det normala skälet till fackliga strejker).

Enligt Hufvudstadsbladet kommer protesterna att trappas upp i början av februari och ”Finland kommer att stanna” ett par dagar när flera olika yrkesgrupper lägger ner sitt arbete. Branscher som deltar är bland annat barnomsorg, flyg- och båttrafik, transporter, renhållning, dagligvaruhandel och hotell. Den 6 februari ansluter sig centralorganisationen Akava och tar ut medlemmar i en två timmar lång strejk. Hit hör förutom fysioterapeuter även läkare, logopeder, farmaceuter, psykologer, agronomer, ingenjörer och socialarbetare.