Färre remisser till en klinik för intensivvårdsrehabilitering i Stockholm gör att verksamheten är akut nedläggningshotad. Fackets förtroendevalda på plats varnar för att både unik kompetens och vård kan gå förlorad.

Maria Larsson är fysioterapeut på Remeo och fackligt förtroendevald. Foto: Privat

Den privata Remeo-kliniken, som har funnits i Stockholm i tio år, bedriver nationell högspecialiserad vård. Majoriteten av patienterna har en långvarig kritisk sjukdom och är ofta i behov av andningshjälp. Många har trakeostomi eller är kopplade till respirator. Hit kommer patienter från hela Sverige, men de flesta remitteras från Region Stockholm – framför allt från Karolinska universitetssjukhuset. De14 vårdplatserna brukar alltid vara fulla. Men sedan i höstas har remisserna plötsligt sinat och sängar står nu tomma.
– Mellan oktober 2022 och februari 2023 fick vi 30 remisser från Region Stockholm. Samma period ett år senare fick vi nio, och hittills i år har vi bara fått två, säger Maria Larsson som är fysioterapeut på Remeo och fackligt förtroendevald.

Anledningen till det kraftigt minskade antalet remisser är att storsjukhusen i regionen själva har skalat upp sina vårdplatser för den här patientgruppen. Anders Fytagoridis, verksamhetschef för neurokirurgiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset, säger till Dagens Nyheter att en sådan verksamhet ”är inget man bygger upp i en handvändning, men vi på Karolinska kommer naturligtvis att anpassa oss så att vården kan ges.”
Men Maria Larsson varnar för att patienterna kommer att fara illa då akutsjukhusen enligt henne inte är anpassade för de resurser som en så komplex patientgrupp behöver.
– Här har vi däremot resurser som gör att en och samma fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped kan följa patienten under hela vårdtiden. Den kontinuiteten gör till exempel att vi snabbt kan upptäcka förändringar hos patientens status och kan gå in med de insatser som behövs i olika skeenden. På sjukhusen riskerar dessa patienter att försvinna i mängden.

Någon förvarning om att remisserna plötsligt nästintill skulle försvinna uppger kliniken att den inte har fått. Så sent som i november förra året slöts till och med ett nytt avtal med regionen.
– Då tänker man ju att de fortfarande behöver oss och anser att det jobb vi gör är viktigt för patienterna, säger Maria Larsson.
Remeos anställda hoppas att de samtal som nu förs mellan kliniken och Region Stockholms politiska och administrativa ledning ska säkra verksamhetens överlevnad. Men fortsätter remisserna på den här nivån väntar konkurs inom kort. I så fall skulle den sista patienten skrivas ut runt vecka 20. Vid en eventuell nedläggning mister de omkring 150 anställda, varav fyra är fysioterapeuter, sina jobb.
– Vår unika kompetens kommer gå förlorad eftersom det inte finns någon annanstans där vi kan jobba med den här patientgruppen, säger Maria Larsson.
Har sjukhusen bett er komma till dem?
– Nej, det har de inte.