Alla nyförlösta kvinnor i Region Stockholm ska ha rätt till fysioterapi. Det framgår av regionens budget för 2024. Ett bra men svårt mål att nå, menar ordföranden för Fysioterapeuternas sektion för kvinnors hälsa.

Endast 15 procent av kvinnor som fött barn får hjälp av fysioterapeut trots kvarstående besvär i underlivet. Foto: Colourbox

I Region Stockholms budget för i år står det att Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att inom ramen för arbetet med sammanhållen kvinnosjukvård säkra tillgång till fysioterapi efter förlossning. Nämnden får också i uppdrag att se över vårdval specialiserad fysioterapi för att säkerställa att detta inkluderas. I den senaste Graviditetsenkäten, som skickas ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), framgår det att endast 15 procent av kvinnor som fött barn i Sverige fått hjälp av fysioterapeut. Trots kvarstående besvär i underlivet ett år efter förlossning. Att Region Stockholm nu vill ge fysioterapin en central roll inom förlossningsvården är därför positivt anser Anna Skawonius, ordförande för Sektionen för kvinnors hälsa.
– Om alla kvinnor fick träffa en fysioterapeut det första året efter förlossningen så skulle förmodligen många fler skador fångas upp, säger hon.

Men ska det kunna bli verklighet är det en hel del förändringar som måste till, påpekar Anna Skawonius.
– Jag tror inte vi är tillräckligt många för att kunna ta emot alla kvinnor som föder barn i regionen. Det skulle behövas en utbildningsinsats, där ett sätt kan vara att regionen betalar fortbildning för fysioterapeuter som vill jobba med kvinnors hälsa.
En särskild arvodering för den här patientgruppen vore också bra att införa, säger Anna Skawonius.
– Eller någon annan märkning, som en AID-kod eller en DRG-kod för specialistsfysioterapeut så man kan säkerställa att det är specialister som träffar patientkategorin. Om det är det som är målet.
Idealiskt vore om varje barnmorskemottagning hade tillgång till en fysioterapeut, menar hon. Antingen om denne finns på plats eller kan komma dit och ta emot patienter vid behov. Men det förutsätter ett mer flexibelt regelverk än det som finns i dag, säger Anna Skawonius.
– Som det ser ut nu får till exempel fysioterapeuter i primärvården inte samtidigt jobba på en barnmorskemottagning. Avtalen tillåter inte heller att fysioterapeuter finns på gynekologmottagningarna på stan.