Att lönerna för fysioterapeuter är låga är inget nytt. Men visste du att kåren inte ens kommer upp till den genomsnittliga månadsinkomsten i Sverige?

På manifestationen på Sergels torg i Stockholm, som anordnades av nätverket Lön hela dagen, deltog Fysioterapeuterna. Foto: Evelina Carnborn

Den som söker efter lönestatistik i Statistiska Centralbyråns databas hittar dystra siffror. Uppgifterna, som är från 2022, visar en medellön på 35 700 kronor för fysioterapeuter. Samtidigt uppges medellönen i Sverige samma år vara 38 300 kronor, där kvinnor i snitt tjänar 36 200 kronor, och män 40 200 kronor. Tittar man på hur fysioterapeuters löner står sig i förhållande till andra med eftergymnasial utbildning på tre år eller mer blir skillnaden ännu större: Kvinnors medellön ligger på 42 700 kronor, och männens på 51 100 kronor. Sjuksköterskor till exempel tjänar allt mellan 41 100 kronor (grundutbildade sjuksköterskor samt geriatriksjuksköterskor) och 46 800 kronor (intensivvårdssjuksköterskor) i medellön beroende på vad de jobbar med.

Fysioterapeuter som yrkeskår tjänar alltså i snitt 2 600 kronor under medellönen i Sverige, och 7 000 kronor under medellönen för kvinnor med minst tre års eftergymnasial utbildning. Det är siffror som helt klart kunde vara bättre, säger Fysioterapeuternas förbundsordförande Cecilia Winberg. Men hon konstaterar också att fysioterapeuter inte är ensamma i låglöneligan (ett exempel är arbetsterapeuterna med 35 400 kronor i medellön).
– Vi ligger ungefär på samma nivå som andra kvinnodominerade yrken om man ser till sådant som utbildningens längd och lönenivåerna i offentlig sektor, som ligger efter den privata. Men det är för lågt, med tanke på det ansvar man har.
Varför ser lönerna ut så här?
– Delvis tror jag det beror på att yrket är kvinnodominerat. Men det finns också en historisk förklaring där fysioterapeuter ofta har stannat hos en och samma arbetsgivare, oftast inom regionerna. Vi har nog som grupp varit lojala mot arbetsgivaren eftersom vi har ett yrke vi tycker om. Har man en tillfredsställande arbetssituation med till exempel bra möjligheter till kompetensutveckling stannar man kvar. Man har roligt på jobbet helt enkelt. Och då kanske man prioriterar lönen lägre.
Är det nytt jobb som krävs för att få bättre betalt?
– Jag tror det är bra med ökad rörlighet, och där ser vi att de yngre kollegorna är betydligt rörligare och byter arbetsgivare för att höja lönen. Vi har dessutom fler arbetsgivare att välja på nu. Men jag tror också man behöver jobba med lönerna på ett strukturellt plan. Till exempel genom lönekartläggningar, så som Fysioterapeuterna har gjort i Västerbotten, där det blev tydligt att jämförbara mansdominerade yrken värderas betydligt högre.
Behöver männen i jämförelseyrkena vara aktiva i det här, till exempel genom att stå tillbaka i lön?
– Det tror jag är att hoppas på lite för mycket. Men nej, jag tror det framför allt är ett strukturellt problem. Man behöver värdera yrken på ett annat sätt.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är i dag 9,9 procent i Sverige. Omräknat i tid betyder det att män får betalt hela arbetsdagen mellan 8:00 och 17:00, medan kvinnor jobbar gratis efter 16:12. Det har nätverket ”Lön hela dagen” (en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer) räknat ut. Varje år inför Internationella kvinnodagen den 8 mars samlas nätverket i en manifestation för jämställda löner. I år anslöt sig Fysioterapeuterna för första gången.
Varför har ni gått med?
– För att markera att vi tycker det är en viktig fråga. Varje gång vi höjer rösten om att vi inte är nöjda med den lön eller den löneutveckling vi har så tar vi också ställning för att vi vill se en förändring. Detta är ett sätt att göra det på. Ett annat sätt är att stötta våra arbetsplatsombud i att se till så man får det lönesamtal man har rätt till. Ännu ett sätt är att se över hur vi skulle kunna förändra de kollektivavtal vi har.
Hurdå?
– I vårt samarbete med Akademikeralliansen pågår just nu en översyn av det som rör lönebildningen. Våra synpunkter är överlämnade och det pågår en dialog med SKR och Sobona. Vi pratar inte siffror där, utan formen för lön.

 • Så mycket tjänar manliga jämförelseyrken

  I regionernas lönekartläggningar, som Fysioterapis redaktion nyligen granskade, har arbetsgivarna själva jämfört det kvinnodominerade yrket fysioterapeut med de mansdominerade yrkena ingenjörer, systemutvecklare och IT-tekniker. I Statistiska Centralbyråns databas har varje yrkestitel flera olika yrkeskategorier, och medellönerna varierar mellan 30 400 kronor (apotekstekniker) och 67 300 kronor (chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet). Här är några fler exempel på medellöner (siffrorna är från 2022):

  – Systemanalytiker och IT-arkitekter med flera: 52 700 kr
  – Mjukvaru- och systemutvecklare med flera: 50 700 kr
  – Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning: 50 200 kr
  – Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik: 49 200 kr
  – Systemförvaltare med flera: 48 800 kr
  – Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och miljöhygieniker: 48 600 kr
  – Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering: 46 600 kr
  – Systemadministratörer: 43 700 kr
  – Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplanering: 42 700 kr
  – Laboratorieingenjörer: 38 700 kr
  – Drifttekniker, IT: 38 500 kr
  – Tandtekniker och ortopedingenjörer med flera: 36 800 kr
  – Supporttekniker, IT: 36 800 kr