Anna Rask Sanchez, fysioterapeut och psykoterapeut, har ihop med två psykoterapeuter skrivit en bok om inre hållbarhet i kontaktyrken. Mitt i vår benägenhet att vilja göra gott för andra behövs självomsorg – för vi kan inte servera ur en tom skål, säger hon.

Anna Rask Sanchez vill bryta med föreställningen att det hör till jobbet att offra sig själv. Foto: Karin Linde

Vad betyder inre hållbarhet?
– Inre hållbarhet gör det möjligt att värna om vår medkänsla samtidigt som vi tar hand om vårt eget välmående. Då kan vi möta andras lidande utan att tära på våra egna resurser.

Varför behövs den här boken?
– För att den ger personal inom kontaktyrken strategier, övningar och knep för inre hållbarhet. Många går sönder på jobbet och bokens syfte är förebygga det och ge läkning om så skett. Men vi vill också skapa mer medkännande organisationer som bryr sig om sin personal och månar om deras arbetsmiljö. Vi ville skriva en handbok som visar vad vi behöver för att hålla och hur vi ska göra för att hålla. Det centrala budskapet är att det är möjligt att vara hållbar i ett kontaktyrke, men att det behövs vissa förutsättningar för det.

Hur kan innehållet vara till nytta för fysioterapeuter?
– Kroppslig förankring och medveten närvaro är en central del i strategierna för inre hållbarhet så innehållet är lättillgängligt för fysioterapeuter. Men även om vi är bra på att lyssna på andra är vi inte så tränade i att lyssna på oss själva. Mitt i vår benägenhet att prestera väl och vilja göra gott behövs självomsorg – för vi kan inte servera ur en tom skål. Vad behöver du fylla på med för att kunna möta andras lidande? Hur kan du skapa ett flöde mellan att ge och ta emot utan offra dig själv eller stänga av emotionellt? Det är frågor som boken tar upp.

  • Titel: Inre hållbarhet för dig som arbetar med människor.
    Författare: Anna Ehnvall, Anna Rask Sanchez, Maria Niemi
    Förlag: Parus förlag, utgivningsdag 13 mars 2024