Ska potentiellt farliga patienter i rättspsykiatrin få möjlighet att träna styrka och kondition? Det tycker profilen Henrik Bergman, fysioterapeut och doktorand på den rättspsykiatriska kliniken Rågården. I sin forskning ser han att intagna i 30-årsåldern kan ha en kondition som 70-åringar, vilket han vill ändra på.

Att ändra tänket kring träning inom rättspsykiatrin har tagit tid. Och viktiga reformer behöver kanske en viss långsamhet. På Arbetsförmedlingen däremot sker det nu ingen genomtänkt modernisering utan en hastig och drastisk nedskärning av arbetslivsinriktad rehab för personer med funktionsnedsättningar. De kommer inte att få den hjälp och det stöd de tidigare fått, konstaterar ett fackombud på Arbetsförmedlingen.

Det här är allvarligt. Många medborgare med funktionsnedsättningar lever redan i svår uppförsbacke på grund av sämre hälsa, ekonomi och livskvalitet. En fysioterapeut på Arbetsförmedlingen befarar även fler hemlösa på gatorna. Kompetensrika verksamheter för svaga grupper tar ofta lång tid att bygga upp. Att skära ned med sådan hast är ett oetiskt slarv med skattemedel och ett slöseri med sårbara medborgares livsenergi och tillit.

En annan grupp som är extra sårbar för livets påfrestningar är barn och unga som lider av psykisk ohälsa. Om fysioterapeuter skulle ingå elevhälsan, kan vi upptäcka dessa elever i ett tidigare skede, säger specialistfysioterapeuten Ulrika Wallbing som även forskar på området. Hon tycker också att det behövs satsningar på fysioterapeuter inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Förbundet verkar för att fysioterapeututbildningen i Sverige ska förlängas. Men det kan dröja innan det blir verklighet. I Polen har en sådan utbildningsreform nyligen genomförts och lett fram till en ny 5-årig fysioterapeut utbildning. Samtidigt är det bara tre år sedan fysioterapeut blev ett självständigt yrke. Vi åkte dit för att ta reda på mer!

På tal om att åka väljer allt fler tåget i stället för flyget. Till exempel några svenska fysioterapeuter som deltog i världskongressen i Genève tidigare i maj. Bra initiativ!

Läs Fysioterapis majnummer här!

 

Att skära ned med sådan hast är ett oetiskt slarv med skattemedel.