För personer med hjärt-kärlsjukdom har stavgång påtagligt bättre effekt på funktionsförmågan än måttlig, hård eller högintensiv träning. Det visar en ny studie från Kanada.

Funktionsförmågan förbättrades med 19 procent hos stavgångarna. Foto: Colourbox

I studien, som är publicerad i Canadian Journal of Cardiology, medverkar 130 personer mellan 40 och 74 år med hjärt-kärlsjukdom. De lottades till att två gånger i veckan under tolv veckor antingen träna måttligt eller hårt med till exempel cykling eller rodd, högintensiv intervallträning eller stavgång. Stavgångspassen varade i 60 minuter, övrig träning 45 minuter.
Alla tre träningsformer förbättrade det dagliga livet för patienterna och minskade dessutom problem med depression. Men medan funktionsförmågan (som mättes regelbundet med ett sex minuters gångtest) förbättrades med 12 procent för dem som utfört måttlig till hård träning och med 13 procent för dem som utfört högintensiv intervallträning, så blev resultatet hela 19 procents förbättring hos dem som gått med stavar. Vid en mätning 26 veckor efter påbörjad studie höll effekten dessutom i sig bättre än vid de andra studerade träningsformerna.

I en intervju med CNN säger studiens huvudförfattare Jennifer Reed, chef för träningsfysiologi och kardiovaskulär hälsa vid University of Ottawa Heart Institute i Kanada, att ”vår forskning som visar de överlägsna fördelarna med stavgång på funktionsförmåga belyser ett alternativt träningsalternativ som kräver minimal kostnad och utrustning för att förbättra den fysiska och mentala hälsan”.

Sustained Effects of Different Exercise Modalities on Physical and Mental Health in Patients With Coronary Artery Disease: A Randomized Clinical Trial. Canadian Journal of Cardiology VOLUME 38, ISSUE 8, P1235-1243, AUGUST 01, 2022.