En aktuell brittisk metaanalys har tittat på vilka träningsformer som sänker blodtrycket i vila. All träning hade effekt, men isometrisk/statisk träning gav störst sänkning.

Plankan är ett exempel på en statisk övning som kan sänka blodtrycket i vila. Foto: Colourbox

Forskargruppen i Storbritannien analyserade 270 kliniska randomiserade studier där deltagarna hade tränat i minst två veckor. De träningsformer som utvärderades i de inkluderade studierna var konditionsträning, dynamisk träning, kombinationsträning, högintensiv intervallträning och isometrisk/statisk träning.

Resultatet av metaanalysen visar att all träning sänkte blodtrycket i vila, men att den isometriska/statiska träningen gav störst effekt med en minskning på 8,24/4* mm Hg i genomsnitt. Näst bäst effekt hade kombinationsträning (kondition + träning med vikter) med en sänkning på 6.04/2.54 mm Hg.
Man såg också att dynamisk träning (upphopp eller träning med vikter) gav en sänkning på 4.55/3.04 mm Hg medan konditionsträning (cykling eller löpning) sänkte blodtrycket med 4.49/2.53 mm Hg i genomsnitt.
Minst effekt hade högintensiv intervallträning med en genomsnittlig sänkning på 4.08/2.50 mm Hg.

Fotnot: övertryck/undertryck

Läs mer här: Exercise training and resting blood pressure: a large-scale pairwise and network meta-analysis of randomised controlled trials, British Journal of Sports Medicine