Specialistutbildningstjänsterna för fysioterapeuter i Region Sörmland sätts tillfälligt på paus. Anledningen är för få sökande. En tuff, underbemannad primärvård är en bidragande orsak.

Det låga intresset för utbildningstjänsterna innebär en paus på ett år, med förhoppning om nya tag nästa år. Foto: Colourbox/montage

2018 var Region Sörmland först ut i landet med att inrätta specialistutbildningstjänster för fysioterapeuter inom primärvården. Tjänsterna innebär 75 procent kliniskt arbete och 25 procent studier. Pilotprojektet innebar sammanlagt 15 utbildningstjänster de tre första åren. Under 2021 och 2022 fick projektet grönt ljus att köra vidare med två utbildningstjänster per år. Men bara två av de fyra tjänsterna har kunnat tillsättas, och nu är det hela satt på paus.
– Det har ända från start varit svårt att rekrytera, säger Gunnel Peterson, verksamhetsutvecklare i Sörmland och ansvarig för projektet. Det måste finnas ett större intresse självmant om det ska fungera.

Det låga intresset innebär en paus på ett år, med förhoppning om nya tag nästa år. Ett misslyckande vill dock inte Gunnel Peterson kalla det.
– Nej, det är ganska många omständigheter som har gjort att det har blivit så här. Primärvården är arbetsam och man tycker inte att man orkar göra en sak till. 25 procent under tre år till studier räcker inte ens till en magister vilket innebär att man behöver lägga en hel del fritid. Många är mitt i livet med familj och barn.
Att vårdcentralerna ofta är underbemannade på grund av svårigheter att rekrytera fysioterapeuter till både fasta tjänster och vikariat underlättar inte heller, säger Gunnel Peterson. Då behöver en redan ansträngd personal täcka upp för den kollega som ska vara frånvarande på grund av studier. Pandemin gjorde det ännu svårare, påpekar hon.

Behöver ni få loss mer studietid?
– Jag tycker att 25 procent under tre år är en bra början men en översyn av tid behövs. Primärvårdens arbetsbörda är också ett bekymmer.
Den som fått en utbildningstjänst har aldrig varit garanterad en specialisttjänst efter avslutad utbildning. Det kan också ha bidragit till det svala intresset, tror Gunnel Peterson. Men nu finns det för första gången en tjänstebeskrivning på vad specialisttjänster för fysioterapeuter innebär, med ändrade arbetsuppgifter och högre lön. Tanken är att det ska utgöra ett diskussionsunderlag tillsammans med chefen. Med lite tur kan detta få upp intresset för utbildningstjänsterna, hoppas hon.
– Man kan inte bli lovad en specialisttjänst efter avslutad utbildning eftersom det beror på hur behovet ser ut. Men cheferna är angelägna om att behålla de här personerna när de är klara, och de vill ta vara på kunskapen och kompetensen. De som är färdiga med utbildningstjänsterna hittills har så vitt jag vet antingen fått en specialisttjänst eller så håller de på att diskutera det.