Fysioterapeuterna bojkottar världskonferensen i Dubai men kommer att delta digitalt i det beslutande mötet General Meeting, som också hålls i Dubai. De fem nordiska fysioterapeutförbunden resonerar olika kring vad som är lämpligt.

Fackförbund är inte tillåtna i Dubai, och mänskliga rättigher kränks. Foto: Colourbox

Fysioterapeuterna, liksom flera andra medlemmar i världsorganisationen World Physiotherapy, deltar inte i den vetenskapliga konferensen i Dubai nästa år. Anledningen är Förenade Arabemiratens bristande mänskliga- och fackliga rättigheter, något vi har skrivit om flera gånger tidigare (se länkar längre ner). Däremot har svenska förbundet nu beslutat att delta i General Meeting som hålls i anslutning till konferensen. General Meeting är världsorganisationens motsvarighet till svenska kongresser, alltså de möten där medlemmar fattar beslut om organisationens framtid.
General Meeting kommer också att äga rum i Dubai, med möjlighet att delta digitalt. Här resonerar förbunden i de nordiska länderna olika kring vad som är lämpligt. Island kommer att vara med på plats i Dubai, medan Danmark inte deltar över huvud taget. Finland och Norge fattar beslut om ett deltagande eller inte senare i vinter, och hur det i så fall ska se ut. Medan Finland har uttryckt att beslutet blir svårt, så är den norska förbundsstyrelsen överens om att Norge bör ha mötesdeltagare fysiskt på plats.

Svenska Fysioterapeuterna deltar digitalt, ett beslut som inte var svårt att fatta, säger Cecilia Winberg.
– Vi tycker vi har en skyldighet att delta eftersom det är en möjlighet att vara med och påverka. På General Meeting diskuterar vi ju framtiden för World Physiotherapy och fattar beslut. Vår markering mot val av ort blir att endast delta digitalt. Men vi har också tagit in hållbarheten i det beslutet. Att skicka en person två dagar till Dubai, som vi dessutom har synpunkter på, känns inte bra ur ett hållbarhetsperspektiv.

Att delta på länk, hur kraftfullt är det?
– Det är klart man hade föredragit att delta fysiskt, i samtalen som pågår mellan beslutspunkter har man en annan möjlighet att påverka. Men vi har goda relationer med många andra länder som är där, så vi ser att vi med representation genom dem har möjlighet att påverka i de frågor som är viktiga för oss.

Kommer ni att lyfta det problematiska med att lägga konferenser i länder som kränker mänskliga- och fackliga rättigheter?
– Det har vi inte diskuterat än. Däremot ser vi fram emot att diskutera den strategi som världsorganisationen tagit fram kring arbetet med Agenda 2030.

I våras skrev ordföranden för fysioterapeutförbunden i de fem nordiska länderna ett gemensamt brev till World Physiotherapy och bad organisationen att inte lägga General Meeting i Dubai. I brevet nämns bland annat deras allvarliga syn på Dubai och att denna kvarstår. Det står också att de är måna om att behålla ett starkt internationellt samarbete, och att de ser fram emot ett svar på brevet.

Vad har ni fått för respons?
– Vi har inte fått något svar på det.

Har er relation till världsorganisationen tagit skada av hela Dubai-historien och bristande respons på kritik?
– Nej, det tycker jag inte. Vi är överens om att vi inte är överens. Jag uppfattar att man har en förståelse för att vi är en facklig organisation vilket gör att vi agerar och reagerar på ett annat sätt än om vi enbart hade varit en professionell organisation, som ju majoriteten av medlemmarna i World Physiotherapy är.