Norska fysioterapeutförbundet bojkottar världskongressen i Dubai. Det formella beslutet fattades på deras landsmöte förra veckan. Bristen på mänskliga rättigheter är ett av skälen.

Flera av WCPT:s medlemsländer diskuterar en bojkott av kongressen i Dubai. Foto: Colourbox

Till grund för beslutet att inte skicka någon representant till världsorganisationen WCPT:s kongress i Dubai 2021 ligger bland annat den inskränkta organisationsfriheten och bristen på mänskliga rättigheter som råder i Förenade Arabemiraten, skriver tidningen Fysioterapeuten. Norsk Fysioterapeutforbund pekar bland annat på att detta inte är förenligt med fysioterapeuternas yrkesetiska riktlinjer.

Initiativet till bojkott kom från det norska förbundets etiska råd, varpå samtliga av förbundets regioner snart ställde sig bakom kravet. Och nu har alltså det formella beslutet fattats på förbundets landsmöte, motsvarigheten till svenskarna förbundets kongress.
Även Danmark har sedan tidigare beslutat sig för en bojkott. Svenska förbundet kommer att fatta beslut i frågan under nästa år.