Det fortsätter blåsa kring världskongressen i Dubai. Nu har danska fysioterapeutförbundet bestämt sig för att bojkotta arrangemanget och uppmanar sina medlemmar att inte åka dit.

Fysioterapeuter från Förenade Arabemiraten på världskongressen i Genève, maj 2019. Foto: Agneta Persson

Världsorganisationen WCPT:s kongress i Dubai 2021 har skapat stor diskussion bland medlemsländerna. Flera har bland annat reagerat på att organisationen väljer att ha sin kongress i Förenade Arabemiraten som bryter mot många grundläggande mänskliga rättigheter. Nu har Danske Fysioterapeuter beslutat att inte skicka någon delegation till Dubai, och förbundet uppmanar alla danska fysioterapeuter att inte heller delta.
– Rent etiskt kan vi inte stå för att vi som fysioterapeuter möts i ett land där fackliga organisationer inte tillåts och där grundläggande mänskliga rättigheter dagligen kränks, säger danska förbundets ordförande Tina Lambrecht till fysio.dk.

Hon hoppas att WCPT kommer att reflektera över framtida kongressorter och påpekar att valet av Dubai varken är i linje med WCPT:s egna etiska riktlinjer ”eller den grundläggande inställningen till andra människor vi har som fysioterapeuter”.
– Världskongressen är en viktig institution där vi möts som ett yrke och lär av varandra både professionellt och organisatoriskt, säger hon. Men det måste vara en plats vi alla kan stå för och där alla kan delta utan att vara rädda för sin egen säkerhet.

Även WCPT:s medlemsorganisationer i Tyskland och USA diskuterar huruvida de tänker delta i kongressen eller inte. I England har en majoritet inom fysioterapeutförbundet CSP ställt sig bakom en bojkott. I ett mejl till norska tidningen Fysioterapeuten skriver organisationen att medlemmarna är ”besvikna över att ett WCPT-arrangemang hålls i ett land som inte följer WCPT:s riktlinjer om inkludering som antogs vid General Meeting i maj 2019. De är uttryckligen bekymrade över att fackliga organisationer är förbjudna i Dubai.” Det är nu upp till förbundsstyrelsen i CSP att besluta om organisationen ska delta eller inte.
I Norge har samtliga förbundets regioner ställt sig bakom en bojkott. Förbundet fattar sitt avgörande beslut i november. Svenska Fysioterapeuterna fattar beslut först nästa år, men har redan nu avstått från att nominera någon till 2021 års programkommitté.

WCPT:s ordförande Emma Stokes har tidigare i augusti kommenterat kritiken på organisationens hemsida. Där skriver hon bland annat att beslutet att förlägga kongressen i Dubai är välgrundat. Hon skriver också att ”om vi ​​bara hör röster som min, ger plats för ansikten som mitt och till fysioterapeuter som delar min liberala tro och mina värderingar, så är vi inte en riktig global organisation”. Och vidare: ”Det är varken mångfald eller inkludering – det är motsatsen – det är enhetlighet, homogenitet och exkludering.” Dessutom skriver hon att det förekommer en rad missförstånd avseende resor till Dubai.