När den vetenskapliga världskonferensen nästa år flyttas från Japan till Dubai håller Fysioterapeuterna fast vid sitt tidigare beslut: Ingen officiell delegation kommer att skickas dit.

Vi har våra stadgar och etiska regler att förhålla oss till, säger tf ordförande Sara Barsjö. Foto: Ulf Huett

Det har varit många turer kring Världsorganisationen World Physiotherapys val av konferensort (se länkar till artiklar längre ner). Förra året skulle den ha ägt rum i Dubai i Förenade Arabemiraten. Eftersom landet kränker både fackliga och mänskliga rättigheter valde flera medlemsorganisationer att inte delta, däribland de svenska, norska och danska fysioterapeutförbunden. Men pandemin gjorde att konferensen blev digital, värdskapet för den flyttades till England och därmed upphörde problemet.
Nästa år var konferensen planerad till Japan, men då pandemin gjort det svårt att planera har World Physiotherapy valt att flytta den – till Dubai.

Någon förändring till det bättre när det gäller mänskliga- och fackliga rättigheter har inte skett och därför ligger Fysioterapeuternas tidigare beslut att inte skicka någon officiell delegation kvar, säger förbundets tf ordförande Sara Barsjö.
– Att inte delta är ett noga övervägt beslut, säger hon. Det var inte lätt, men ändå självklart. Vi har våra stadgar och etiska regler att förhålla oss till och det är precis det vi har gjort här.

För ni någon dialog med World Physiotherapy om er syn på det här?
– Vi har tillsammans med de andra nordiska länderna tillskrivit World Physiotherapy om svårigheterna för oss att delta redan innan vi fattade det här beslutet. Men vi har inte fått någon återkoppling.

Kommer ni att delta digitalt om det blir en hybridkonferens?
– Nu har det gått ut att konferensen ska vara på plats och det är det vi har tagit ställning till. Får vi ny information att förhålla oss till eller nya förutsättningar så får vi så klart titta på det då.

Om man som enskild medlem vill åka, hur ska man tänka?
– Det är upp till var och en att fatta beslut om att delta eller inte. Vi kommer inte att dela ut några medel ur förbundets fonder till det, men vi bistår gärna med all tillgänglig information för att man ska kunna fatta ett välinformerat beslut.

Danska fysioterapeutförbundet beslutade i juni att inte heller denna gång delta i Dubaikonferensen. Norska förbundet har tidigare också sagt nej, och fattar beslut om huruvida linjen står fast i november.