Världsorganisationen för fysioterapeuter, WCPT, ska hålla 2021 års konferens i Dubai i Förenade Arabemiraten. Men beslutet väcker reaktioner. I landet är fackförbund i praktiken förbjudna, och homosexualitet bestraffas med fängelse.

Skärmdump från WCPT:s meddelande på Twitter om att 2021 års konferens äger rum i Dubai (ordförande Emma Stokes i röd jacka).

När WCPT (World Confederation for Physical Therapy) nyligen meddelade att 2021 års vetenskapliga konferens kommer att hållas i Dubai, Förenade Arabemiraten, kom reaktionerna snabbt på organisationens Twitterkonto och Facebooksida. Många blev glada över det soliga och spännande resmålet, medan andra var mer bekymrade. Någon beklagar att organisationen inte tagit hänsyn till de medlemmar som identifierar sig som HBTQ: ”Beskedet är en besvikelse. Landet är varken säkert eller välkomnande för de av WCPT:s medlemmar som identifierar sig som HBTQ. De löper risk att arresteras eller avvisas.”

Från organisationens medlemmar i Israel kom det också snabbt protester. Då Förenade Arabemiraten inte erkänner Israel nekas också den med israeliskt pass att resa in i landet. ”Ni omöjliggör för alla israeliska fysioterapeuter att delta”, skriver en person. Och en annan: ”Synd att jag som israel utestängs från att delta. Jag är medlem i WCPT, kan de verkligen göra så?”
Att WCPT väljer att ses i ett land där fackföreningar och andra intresseorganisationer i praktiken är förbjudna, där homosexualitet straffas med fängelse och där 90 procent av arbetskraften består av migrantarbetare som jobbar under slavliknande förhållanden, väcker en del frågor. Tidningen Fysioterapi har ett flertal gånger kontaktat WCPT för en kommentar, men inte fått svar. På sin Facebooksida gratulerar WCPT:s ordförande Emma Stokes yrkesorganisationen i Förenade Arabemiraten och säger att ”Dubai innebär en möjlighet att mötas på en plats som sammanlänkar Europa, Asien och Afrika.”

Det svenska förbundet Fysioterapeuterna – som är mycket aktivt i världsorganisationen – anser att det är för tidigt att säga hur man ska förhålla sig till det uppseendeväckande beslutet.
– Vi har precis fått veta var WCPT har bestämt att förlägga konferensen, säger förbundsordförande Stefan Jutterdal. Men vi vet ingenting mer om hur de har tänkt, så för närvarande kommer vi inte att fatta några som helst beslut rörande det här. Vi behöver mer information först. Vi kommer att följa det noggrant, det kan jag säga.

På WCPT:s kongress i Sydafrika förra året lade Fysioterapeuterna stor vikt vid HBTQ-frågor. Och nu kallar WCPT till konferens i ett land som inte respekterar dessa rättigheter?

– Ja, jag vet. Vi tänker inte ändra på oss. Ska vi alls vara med i Dubai så måste vi vara det på samma villkor som alltid, det vill säga det kan inte vara förbjudet att prata om vissa saker. Det skulle aldrig funka. Jag uppfattar de ansvariga i WCPT som mycket seriösa, och att de alltid har en plan och en stark tanke med saker och ting. När kongressen lades i Sydafrika var det till exempel för att bjuda in den delen av världen, så man inte bara låter sig domineras av anglosaxiska värden. De har säkert en tanke med detta också, men jag vill veta hur den ser ut.

Har svenska Fysioterapeuterna möjlighet att påverka det här beslutet?
– Ett beslut är alltid ett beslut tills det kommer ett annat beslut. I maj nästa år håller WCPT den stora beslutsfattande kongressen i Genève, och då kan vad som helst hända. Det kommer att finnas flera tillfällen där vi har möjlighet att ta del av förberedelserna inför kongressen, och jag förutsätter att det här kommer upp då.

Fotnot: Fysioterapi fortsätter att kontakta WCPT för en kommentar.