Eftersom nästa års världskongress för fysioterapeuter sker digitalt och inte på plats i Dubai är det nu okej att delta. Det har Fysioterapeuternas förbundsstyrelse bestämt. Därmed ändras det tidigare beslutet om bojkott.

Fysioterapeuter från Dubai gjorde reklam för 2021 års kongress under världskongressen i Genève 2019. Foto: Agneta Persson

Världsorganisationen World Physiotherapys (tidigare WCPT) beslut om att förlägga 2021 års kongress i Dubai har väckt mycket debatt bland medlemsländerna. Eftersom Dubai kränker både mänskliga och fackliga rättigheter har diskussionerna om lämpligheten i att åka varit intensiva. Svenska Fysioterapeuterna beslutade i januari i år att inte skicka någon officiell delegation. Beslutet innebar att ingen från officiellt håll heller ska delta digitalt. Medlemmar har däremot varit fria att fatta egna beslut – men de har inte kunnat söka ekonomiskt bidrag från förbundet för att åka.

Men nu när världskongressen på grund av coronapandemin kommer att äga rum digitalt har läget förändrats, resonerar förbundets styrelse och ändrar sitt tidigare beslut om bojkott. “Det innebär att förbundet kommer representeras vid konferensen och att stipendier kan sökas för eventuella kostnader för deltagande vid konferensen”, skriver förbundsstyrelsen i sitt beslut. Det danska förbundet har också ändrat sitt tidigare beslut om att inte delta. Norge fattar beslut i frågan senare i höst.
– Nu när kongressen inte ska äga rum på plats i Dubai så ser vi ingen anledning att inte delta. Tvärtom, vi vill delta och vara en del i det internationella arbetet, säger Fysioterapeuternas förbundsordförande Stefan Jutterdal.

Vinner inte Dubai ekonomiskt på den digitala kongressen?
– Nej, inte som vi uppfattar det. Det är World Physiotherapy som kommer att sköta den digitala kongressen centralt.

Uppmuntrar ni förbundets medlemmar att delta nu?
– Det går bra att söka ur våra stipendiefonder som man brukar kunna göra. Det är ett sätt att uppmuntra. Nu är det läge att skicka in abstracts, och kanske finns det kostnader i samband med framtagande av materialet. I den mån det behövs ekonomiskt stöd är man välkommen att söka.

Kommer du själv att delta?
– Nej. Vid det laget har jag avgått som förbundsordförande och är inte längre företrädare för Fysioterapeuterna.