Under förra veckan förde Stefan Jutterdal informella samtal med bland annat WCPT:s styrelse om valet av Dubai som nästa kongressort. Det har gjort honom ännu mer tveksam till Dubai, säger han.

Fysioterapeuter från Förenade Arabemiraten var på plats i Genève för att marknadsföra nästa kongress. Foto: Agneta Persson

WCPT 2019 Fysioterapi har flera gånger tidigare skrivit om det omdebatterade valet av kongressort 2021. Att en världsorganisation för fysioterapeuter väljer att förlägga en kongress i ett land där både mänskliga- och fackliga rättigheter kränks har väckt många reaktioner. Framförallt har de nordiska förbunden (som till skillnad från majoriteten av WCPT:s medlemsorganisationer inte enbart är professionsförbund utan även fackliga organisationer) reagerat och velat ha svar på vilka resonemang som ligger bakom beslutet.

Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal har tidigare sagt till Fysioterapi att det utifrån förbundets perspektiv är svårt att förstå att man kan lägga en världskongress på ett ställe där det inte är självklart att alla är välkomna. Under kongressen som ägde rum i Genève nu i maj förde han informella samtal i frågan.

Vad innebär informella samtal?
– Att jag personligen har pratat med andra medlemsorganisationer men också med personer i WCPT:s styrelse. Fler länder förde liknande samtal.

Vad sades?
– Det var förtroendefulla samtal som jag inte vill gå in i detalj på. Men det har varit bra och diplomatiska samtal. Vi har inte ställt något ultimatum och det kommer vi inte heller att göra. Det är uppenbart att man ser det från olika perspektiv beroende på vad man har för erfarenheter och uppfattningar, och vilken del av världen man kommer ifrån.

Varför skrev svenska förbundet ingen kongressmotion om Dubai?
– Beslutet att genomföra kongressen i Dubai är redan fattat av WCPT:s styrelse. Det vi har att ta ställning till är om vi vill delta eller inte, och det gör vi nästa år. Jag kan ju säga att om jag var tveksam till Dubai innan så är jag inte mindre tveksam efter att ha lyssnat av diskussionerna i Genève. Det finns en oro över att alla inte ska känna sig inkluderade och välkomna i Dubai.

Men ni hade kunnat skriva en motion om vilka slags länder som är lämpliga att hålla världskongresser i?
– Absolut, det hade vi kunnat. Men det var inte aktuellt när det var dags att skriva motionerna i slutet på förra sommaren. Man kan ju också tänka att vi hade kunnat erbjuda oss att vara arrangörsland i stället, men det har vi inte heller gjort. Det här stämmer till eftertanke om både det ena och det andra.

Fick du någon klarhet i vilka resonemang som ligger bakom valet av Dubai?
– Nej. Men att General Meeting antog en policy om jämlikhet och inkluderande gör att Dubai blir extra intressant att följa upp. I Sverige kommer vi att ta upp frågan i förbundets etiska råd, och vi följer hur andra medlemsorganisationer tänker kring det här. Vi har också bestämt att vi inte kommer att nominera någon till den vetenskapliga kommittén inför Dubaikongressen, bland annat på grund av den här osäkerheten.

  • DETTA ÄR WCPT

    World Confederation of Physical Therapy (WCPT) är en icke vinstdrivande organisation för fysioterapeutorganisationer i olika länder. Den arbetar bland annat med att utforma rekommendationer, riktlinjer och policydokument för utbildning och professionsinnehåll.

    Sverige har varit med sedan starten den 8 september 1951 och var då ett av elva medlemsländer. I dag är antalet medlemsländer uppe i 121 stycken, varav de senaste 13 valdes in på kongressen i Genève nu i maj.

    Alla medlemsländer har rätt att delta i General Meeting som är organisationens årsstämma som hålls i anslutning till kongressen. Där väljs ordförande samt vice ordförande. Där bestäms också vilka policydokument, strategiska riktlinjer och prioriteringar som ska gälla kommande fyra år. General Meeting hålls vart fjärde år, medan kongresserna hålls vartannat.

    WCPT har sin bas i England och ordförande är irländska Emma Stokes.