I varje nummer av tidningen Fysioterapi sammanfattas aktuell evidens under vinjetten Forskning pågår. Nu har turen kommit till området att främja delaktighet i fysiska aktiviteter hos barn och unga med funktionsnedsättning. 

En idrottsklubb i Västra Frölunda främjar delaktighet genom parafotboll. Bilden hämtad från ett tidigare publicerat reportage. Foto: Maria Steén

SAMMANFATTAT Att främja barns och ungas delaktighet i fysiska aktiviteter är ett av de primära behandlingsmålen för fysioterapeuter, familjer och för barnen/ungdomarna själva. Deltagande i fysiska aktiviteter är viktigt för barns och ungas hälsa samt fysiska och mentala utveckling. Barn och unga med funktionsnedsättning upplever begränsningar i sitt deltagande
och dessa begränsningar ökar med stigande ålder. Orsakerna till deras nedsatta delaktighet i fysiska aktiviteter är bland annat besvär med smärta, fatigue, nedsatt rörlighet, begränsad förflyttningsförmåga och kommunikationsförmåga. Exempel på yttre faktorer som begränsar barns och ungas delaktighet är brist på utbud och anpassningar samt negativa attityder i omgivningen. Trots att delaktighet anses vara ett av de främsta målen finns det få interventioner med delaktighet som primärt utfall.

Läs eller ladda ned artikeln som pdf här!

  • HITTA ARTIKLAR I VÅRT ARKIV

    Sedan 2006 har tidningen Fysioterapi under vinjetten Forskning pågår publicerat artiklar som sammanfattar evidensläget inom olika områden inom fysioterapi.