Redan vid fem millimeters benlängdsskillnad förändras biomekaniken i de nedre extremiteterna under gång.Det visar en studie som publicerats i tidskriften Gait & Posture.

I studien har man simulerat benlängdsskillnader mellan fem och fyrtio millimeter och mätt biomekaniska förändringar och dynamisk benlängd med motion capture-teknik. Benlängdsskillnader kompenseras genom förändringar i rörelsemönstret: det längre benet dras ihop och det kortare rätas ut. Kompensation kan ske i samtliga rörelseplan, inte bara i sagittalplanet. Vid tio millimeters simulerad benlängdsskillnad var dessa förändringar signifikanta i det längre benet, men de började framträda redan vid fem millimeters skillnad. Man såg också att det förlängda benet hade en ökad höftabduktion samt utåtrotation av foten under svängfasen. Utifrån dessa resultat dras slutsatsen att även mindre benlängdsskillnader bör uppmärksammas.

Khamis S, Carmeli E. The effect of simulated leg length discrepancy on lower limb biomechanics during gait. Gait & Posture 2017;61:73-80

Lisa Herulf Scholander
frilansskribent

Foto: Colourbox