Kulturella aktiviteter och fysisk aktivitet i medelåldern kan minska kvinnors risk att drabbas av demens senare i livet. Det visar en studie som publicerats i tidskriften Neurology.

Studien har genomförts av AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet, som under 44 år har följt 800 kvinnor. När den startade år 1968 fick deltagarna svara på hur aktiva de var med hjärnstimulerande och fysiska aktiviteter.
De hjärnstimulerande aktiviteterna delades in i intellektuella aktiviteter (läsa, skriva, lösa korsord), konstnärliga aktiviteter (körsång, spela instrument, gå på konserter/teater), manuella aktiviteter (sy, sticka, trädgårdsskötsel), föreningsliv samt religiösa aktiviteter. Fysisk aktivitet fördelades i grupperna helt inaktiv, regelbunden fysisk aktivitet (promenader, bowling, cykling, minst 4 tim./vecka) samt regelbunden hård fysisk träning (joggning, tennis, simning, tävlingssport, minst 3 tim./vecka).

Under 44 års uppföljning utvecklade 194 kvinnor demens. Kvinnorna i gruppen med flest hjärnstimulerande aktiviteter hade 34 procent lägre risk att utveckla demens och 46 procent lägre risk att utveckla Alzheimers sjukdom jämfört med kvinnorna med lägst antal hjärnstimulerande aktiviteter, oberoende av hur fysiskt aktiva de varit.

Gruppen med högst fysisk aktivitet hade 52 procent lägre risk att utveckla demens orsakad av kärlsjukdomar i hjärnan, oberoende av hur mentalt aktiva de varit. Alla resultaten var även oberoende av andra riskfaktorer för demens, såsom högt blodtryck, låg utbildning och rökning.
– Detta visar att det finns många möjligheter att förebygga demens och att det kan vara lika viktigt att satsa på kulturella aktiviteter som på fysisk aktivitet för att bibehålla ett hälsosamt åldrande. Det är också viktigt att komma ihåg att det inte krävdes någon hög aktivitet för att få en effekt, säger Ingmar Skoog, föreståndare för AgeCap och ledare för studien.

Läs artikeln härCognitive and physical activity and dementia: A 44-year longitudinal population study of women.

Gruppen med högst fysisk aktivitet hade 52 procent lägre risk att utveckla demens orsakad av kärlsjukdomar i hjärnan, oberoende av hur mentalt aktiva de varit. Foto: Colourbox