Egenföretagare som vikarierar för andra egenföretagare behöver inte betala vårdmoms – under vissa förutsättningar. Det visar ett färskt ärende i Skatterättsnämnden.

Momsbefrielse gäller endast under vissa förutsättningar. Foto: Colourbox

Sedan den 1 juli 2019 är köp av vårdtjänster belagda med 25 procents moms, en avgift som berör den som sysslar med uthyrning eller konsultverksamhet inom vården. Men regelverket är snårigt och flera fall har därför prövats i olika instanser för att ta reda på vad som gäller. Nyligen tog Skatterättsnämnden ställning till ett ärende som gäller en fysioterapeut med eget företag som skulle vikariera för en kollega med etableringsrätt och samverkansavtal med regionen. Nämndens slutsats är att ingen vårdmoms behöver betalas och skriver i sitt förhandsbesked:
”Det förhållandet att ersättningen från regionen betalas ut till vikariatgivaren som för över ersättningen till bolaget innebär enligt Skatterättsnämndens mening inte att bolaget tillhandahåller vikariatgivaren några tjänster mot ersättning. Bolagets tillhandahållande omfattas därmed av undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 4 § ML.”
Skatteverket håller med, men har ändå överklagat beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen för att få ett prejudikat.

Men egenföretagande fysioterapeuter som vill vikariera för varandra bör trots detta se upp. Momsbefrielse gäller när givna förutsättningar är uppfyllda, säger Fysioterapeuternas ombudsman Marie Granberg.
– Vården måste vara organiserad på ett sådant sätt att du kan betraktas som egen vårdgivare, trots att du är vikarie på avtalet. Vad som är avgörande vid bedömningen är att fysioterapeuten kan visa att hennes eller hans bolag har en självständig organisatorisk struktur.

UPPDATERING: Även Högsta förvaltningsdomstolen går på Skatterättsnämndens linje. Domen finns HÄR.

Mer om ärendet och förhandsbeskedet finns på Fysioterapeuternas hemsida.