Sedan den 1 juli är köp av vårdtjänster belagda med moms, något som påverkar många egenföretagare. För privatpraktikern Åsa Bocké innebär de nya reglerna att hon kan tvingas lägga ner sin verksamhet.

Åsa Bocké vill driva eget men tvingas nu in i en anställning. Foto: Åsa Bocké

Anledningen till att de tidigare momsbefriade vårdtjänsterna numera belagts med 25 procents moms är en dom i Högsta förvaltningsdomstolen från förra året. Då dömdes ett bemanningsföretag som hyr ut vårdpersonal att betala moms. Skatteverket har sedan i sin tolkning av domen kommit fram till att momsplikten ska gälla alla som sysslar med uthyrning eller konsultverksamhet inom vården.
Högsta förvaltningsdomstolens dom grundar sig på EU-praxis, men det är oklart om EU-rätten ska tolkas på det här sättet.
– Skatterättsnämnden var för övrigt inte enig i de förhandsbesked som kommit efter domen, säger Fysioterapeuternas chefsjurist Dominika Borg Jansson.

Enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv gjorde i juni på uppdrag av Vårdföretagarna hade nästan en tredjedel av sjukvårdsföretagen avslutat avtal med bemanningsföretag och konsultande vårdpersonal som en konsekvens av de nya reglerna. Hur många privatpraktiserande fysioterapeuter som drabbats är oklart. Regelverket är snårigt och det är inte alltid självklart vem som omfattas av de nya reglerna, säger Dominika Borg Jansson.
– Generellt kan man säga att den som har ett samarbetsavtal, eller vårdavtal med egen mottagning, eller är underleverantör med självständigt vårdgivaransvar, inte drabbas. Men ska man vara på den säkra sidan bör man ta kontakt med sitt lokala skattekontor för att reda ut vad som gäller i det enskilda fallet. Man kan också höra av sig till oss så hjälper vi till med frågeställningarna.

För fysioterapeuten Åsa Bocké, som jobbar utan avtal mot landstinget i Stockholm och därmed omfattas av de nya reglerna, innebär momsen att hon förmodligen tvingas lägga ner sitt företag.
– Vi är sex privatpraktiker på en klinik som servar privata aktörer, företag, idrottsklubbar och stora försäkringsbolag. Varken kliniken eller vi terapeuter kan påverka prissättningen gentemot försäkringsbolagen. Jag kan helt enkelt inte lägga på moms.
Alternativet, att bära kostnaden själv, finns inte för Åsa Bocké.
– Vi har en bruttoinkomst som inte lämnar några marginaler. Skulle jag sänka min inkomst med 25 procent och alltså betala ur egen ficka, skulle jag hamna på en lönenivå som ligger under min dotters första sommarjobb. Det går inte.

Som en akut lösning för att kunna driva verksamheten vidare har klinikens ägare timanställt henne och de andra privatpraktikerna på provisionsbaserad lön.
– Jag vill driva eget men tvingas nu in i en anställning, säger Åsa Bocké. Vi får se om det kommer bära sig. Vi kanske går i konkurs på det här viset.