När patienterna började träna förbättrades både den fysiska och den mentala hälsan. Nu belönas sjukgymnasterna på Centrallasarettet i Växjö med Kvalitetspriset för sitt projekt “Cancer + träning = sant”.

Sjukgymnastledd träning för personer med cancer är en självklar del av verksamheten. Foto: Agneta Persson

Att personer med cancer behöver träna inför, under och efter sin behandling har flera studier visat. Men sjukgymnasterna Anna Gradeen, Anna Bergman och Sofie Andersson på Fysioterapin på Centrallasarettet saknade en lämplig träningsform för personer med cancer.
– Då sa vi att vi får skapa något eget för att ge dem möjligheten att bli starka och rehabilitera sig, säger Anna Gradeen.

Efter en ordentlig genomgång av befintlig evidens på området cancer och träning kunde projektet dra igång 2016 i liten skala. Vid en utvärdering uppgav 89 procent av de personer som fått träna regelbundet att de hade förbättrat både kondition och styrka. Hos dem som inte upplevde någon förbättring var orsaken att sjukdomen hade progredierat och att de behövde nya behandlingsomgångar.

I dag är sjukgymnastledd träning för personer med cancer en självklar del av verksamheten på Fysioterapin på Växjö Centrallasarett. Två grupper med 25 personer i varje tränar en gång i veckan. Den som vill får träna två gånger i veckan. Ungefär hälften gör det, vilket också är vad som rekommenderas i FYSS. Dessutom har många av deltagarna senare kunnat lotsas vidare till friskvården genom förskrivning av FaR. På ett år ökade antalet förskrivningar från lasarettsrehab med 55 procent.
– De blir motiverade att fortsätta i friskvården, säger Sofie Andersson.
– De säger också att det är skönt att få träffa andra i en liknande situation, säger Anna Bergman. Att det inte gör något om de tar av sig peruken när de tränar här eftersom de är fler som har samma förutsättningar.
– Flera deltagare har aldrig varit på ett gym innan de kommer till oss, säger Anna Gradeen. Vi ser hur de blir bekväma och tycker det är roligt att träna. Många säger att de mår bättre, är piggare och orkar mer.

“Cancer + träning = sant” väcker även intresse utanför Fysioterapin på Växjö lasarett. Till exempel har ett liknande träningsupplägg införts på lasarettet i Ljungby. Sjukgymnasterna i Växjö har märkt av ett stort intresse av verksamheten från kollegor i landet.
– Flera är jätteintresserade och vill erbjuda detta men saknar lokaler, säger Anna Bergman. Det kan ju vara ett hinder. Det bekymret har inte vi eftersom vi har ett eget gym.
– Vi har också haft en del studiebesök här från bland annat Skåne och Blekinge, säger Sofie Andersson. Vi tycker nog att vi är lite föregångare på det här! Det känns bra.

Att arbetet nu belönas med Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2019 är ett kvitto på att satsningen var helt rätt, säger Anna Gradeen.
– Det är ett bevis på att det arbete vi gör har hög kvalitet. Vi är jätteglada för priset, det är en stor ära!
Prissumman på 25 000 kronor tänker de vinnande sjukgymnasterna investera i sina patienter genom att uppgradera gymet med ny träningsutrustning.

Här finns ett längre reportage om “Cancer + träning = sant”.

  • Juryns motivering:

    Sofie Andersson, Anna Gradeen och Anna Bergman. Foto: Agneta Persson

    En cancersjukdom påverkar hälsa och livskvalitet såväl fysiskt, psykiskt, socialt som existentiellt. Fysioterapeuterna på Centrallasarettet i Växjö har genom projektet ”Cancer + träning=sant” ökat möjligheten för patienter med cancersjukdomar att få evidensbaserad och personcentrerad träning. Syftet med projektet var att utveckla en verksamhet för att målgruppen skulle få tillgång till professionell träning för att kunna förbättra sin fysiska förmåga, inför, under och efter sin cancerbehandling. För en målgrupp med stora rehabiliteringsbehov har fysioterapeuterna visat exempel på hur man effektivt kan implementera aktuell forskning om fysisk aktivitet och träning i klinisk vardag. De har arbetat strukturerat och utvärderat projektet under hela processen och skapat delaktighet med såväl patienter som vårdpersonal.

    Detta förbättringsarbete har resulterat i att Kronobergs cancerpatienter har fått insatser som ökat fysisk aktivitetsnivå, kondition och muskelstyrka, men även bidragit till nya upplevelser av glädje, motivation och mental styrka. Genom projektet har kunskap om effekterna av evidensbaserad cancerrehabilitering även spridit sig till lasarettets kontaktsjuksköterskor. Deltagarna skattar den upplevda nyttan med träningsperioden högt. Vidare har cancerpatienter slussats vidare till friskvård och gym via förskrivning av fysisk aktivitet på recept.

    Sammantaget visar resultatet av detta kvalitetsutvecklingsarbete tydligt vikten av fysisk aktivitet och rehabilitering före, under och efter cancerbehandling.