Personer med whiplash kan få lika bra hjälp av att träna hemma med ett webbprogram som att träna på plats med en fysioterapeut. Det visar en ny studie. 

Anneli Peolsson (till vänster) har tillsammans med Gunnel Peterson från Linköpings universitet och Region Sörmland planerat och genomfört studien. Foto: Emma Busk Winquist

I studien, som genomförts vid Linköpings universitet, ingick 140 personer med whiplash grad två och tre. Alla hade haft besvär mellan sex månader och fem år. Deltagarna lottades in i två grupper: en som fick träna med fysioterapeut två gånger i veckan i tre månader, och en som fick träffa fysioterapeuten vid fyra tillfällen och i övrigt träna via webben.
– Alla fick samma träningsövningar. De som tränade via webben fick träffa fysioterapeuten vid fyra tillfällen för att få en introduktion och sedan uppföljning för att se så att de verkligen gjorde rätt, säger Anneli Peolsson, professor i fysioterapi vid Linköpings universitet.

Preliminära analyser visar att det inte blir någon skillnad i resultat mellan grupperna. Båda blir signifikant bättre. I praktiken innebär det att antalet besök hos fysioterapeut för nackspecifik träning för denna patientgrupp kan minska rejält, från 24 fysiska besök till 4.
– Vi kan alltså behandla med mindre resurser, säger Anneli Peolsson. Samtidigt behöver inte patienterna ta ledigt från arbetet och de behöver inte resa för att träna. För dem som bor långt från en fysioterapeut som är specialistutbildad kan det vara rimligt att komma fyra gånger, medan 24 gånger blir för mycket.

Margaretha Jönsson, Linköpings universtitet och Region Västmanland, är forskarassistent i studien. Foto: Emma Busk Winquist

Många av deltagarna hade tidigare sökt men inte fått någon hjälp inom vården utöver smärtstillande och sjukskrivning. När de efter studien på en skala 0-100 fick skatta vilken betydelse träningen haft för att minska deras besvär – där noll är ingen förändring och 100 stor positiv påverkan – så hamnade medelvärdet i båda grupperna mellan 85 och 90.
– En intervjustudie om deras arbetsförmåga visar att flera kunnat gå upp i arbetstid och att de klarar sitt arbete bättre och har energi över för både fritid och familj. Många säger att träningen gjort att de fått livet tillbaka, säger Anneli Peolsson. Eftersom analyserna endast är preliminära (två patienter återstår att följa upp) är studien ännu inte publicerad.