Tvärprofessionella team och uppgiftsväxling ledde till ökad tillgänglighet. Nu belönas fysioterapeuterna på Sunderby sjukhus ortopedmottagning med Kvalitetspriset 2020.

Årets kvalitetspris går till fysioterapeuterna på ortopeden, Sunderby sjukhus. Från vänster: Anna-Karin Linder, Helene Söderholm, Ulla Klippmark, Carina Nilsson, Åsa Nygren, Kristina Larsson (enhetschef), Elsa Seppä, Christina Jakobsson och Sofia Blomqvist. Foto: Agneta Persson

För ett och ett halvt år sedan fick ortopedin vid Sunderby sjukhus i uppdrag att komma på nya arbetssätt som kunde få bort kötiden. De började arbeta i tvärprofessionella team och vaskade fram en hel del uppgiftsväxlingar för klinikens fysioterapeuter. Till exempel startades ett ryggteam där patienterna i stället för att gå direkt till läkare fick träffa fysioterapeuten för en första bedömning. Fysioterapeuterna tog också över de postoperativa ryggpatienterna. I det redan existerande axelteamet tog fysioterapeuterna över både nybesök och postoperativa besök. De utbildades också för att kunna bedöma röntgenbilder och göra funktionsbedömning vid radiusfrakturer. De fick också vidareutbildning för att kunna ta hand om återbesöken av hälsenerupturer.

Förutom kortade väntetider och minskat lidande för patienterna har det nya arbetssättet bland annat inneburit frigjorda läkartider. 48 procent av rygg- och nackpatienterna behöver inte längre någon kontakt med ryggkirurg. Och väntelistan på nybesök hos ryggkirurg förra året minskade från 124 patienter till 49.
För dessa nya arbetssätt belönades i dag åtta fysioterapeuter och en enhetschef med Fysioterapeuternas kvalitetspris 2020. Det består av diplom, blommor och 25 000 kronor.
– Det har varit ett mål i många, många år att involvera fysioterapeuter i verksamheten, sa enhetschef Kristina Larsson vid prisceremonin på tisdagen. Det här har verkligen skapat möjligheter för norrbottningen som behöver komma till ortopeden!

På plats fanns också Anders Sundelin, länschef för ortopedi Norrbotten.
– Man har tagit ganska många korkade beslut som chef, sa han, men ett av mina bättre beslut var att ta in fysioterapeuterna i vår egen organisation. Annars går det inte att bedriva utvecklingsarbete.

Ett längre reportage om den prisbelönade verksamheten publiceras i Fysioterapi nr 2 som kommer ut den 2 april.

  • Juryns motivering:

    Fysioterapeuterna på ortopedmottagningen vid Sunderby sjukhus i Luleå tilldelas priset för sitt medvetna och strukturerade förbättringsarbete där de i tvärprofessionella team arbetat för att förbättra tillgängligheten för patienterna och tillgodose att de i ett tidigt skede får träffa rätt yrkeskategori. 
    Det har lett till en rad uppgiftsväxlingar vilka innebär att fysioterapeuters kompetens inom rygg- och nacke, axlar, radiusfrakturer samt hälsenerupturer i dag används mer effektivt än tidigare. 
    Arbetet har varit personcentrerat och i alla led har patienter involverats. En strukturerad uppföljning visar att förbättringsarbetet har lett till ökad tillgänglighet för patienterna, att patienterna i större utsträckning träffar rätt kompetens, att en mängd läkarresurser har frigjorts samt att rehabiliteringen kan initieras tidigare.