Kommer fysioterapeutstudenter kunna ta sin examen i juni trots distansundervisning och på sina håll inställd VFU? Som det ser ut nu: ja.

Examen till sommaren ja, men med eller utan ceremoni? Foto: Colourbox

Den 18 mars fick universitet och högskolor i uppdrag att styra om till digital undervisning. En utmaning för praktiska utbildningar som fysioterapeututbildningen. Men drygt två veckor senare rullar det på riktigt bra, enligt de programansvariga som Tidningen Fysioterapi varit i kontakt med. Något skakigare är det däremot på några orter när det gäller den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU:n.
Vi har ställt frågor till de programansvariga om hur den digitala undervisningen och VFU fungerar, samt om de som går sista terminen kommer att kunna få sin examen till sommaren. Så här svarar sex av utbildningarna:

Anna Pettersson, Karolinska Institutet: Den digitala undervisningen fungerar i stort sett bra! VFU är mycket skakigt och flera studenter har i nuläget inte fått plats eller har skickats hem. Vi prioriterar studenter i senare del av utbildning med målsättningen att de ska kunna ta examen vid utsatt tid. Vi får ändra examinationsformer och undervisningsformer men vi får inte ändra eller sänka lärandemålen. Vi har identifierat kritiska lärandemål som enbart kan examineras i VFU och tillskapar kompletterande uppgifter för övriga lärandemål. Planerad VFU kan bli kortare än normalt (då med fokus på kritiska lärandemål). Vi för en kontinuerlig dialog med verksamheterna om platser. Vi har inga säkra svar att ge. Vi försöker hjälpas åt att hantera de problem som uppstår i en snabbt föränderlig situation. Det finns ett nationellt samarbete mellan Fysioterapeutprogrammen i Sverige (FPS) där vi bollar idéer, delar goda exempel och resurser. Det känns som ett enormt bra stöd.

Tommy Calner, Luleå tekniska universitet: Distansundervisningen har precis börjat. Vi fick förskjuten start av denna läsperiod till den här veckan i stället för förra på grund av tentamensomställning. Alla våra studenter i termin 4 kunde fullgöra sin VFU perioden vecka 4 till 13. Alla våra studenter i termin 5 gick ut på VFU i måndags (30/3) och än så länge fungerar det som planerat. Studenterna i termin 6 kommer att få ut sin examen som planerat.

Annika Heslyk, Linköpings universitet: Våra studenter i termin 6 kommer kunna ta examen. De har inget moment som hindrar dem från det om de inte själva blir sjuka.

Eva Holmgren, Göteborgs universitet: Det fungerar bra, det som är svårast att få till och som ibland helt enkelt inte går är den kliniska färdighetsträningen. Vi arbetar på högvarv för att åtminstone lösa det med inspelade filmer på undersöknings/behandlingstekniker som vi följer upp med diskussioner online och frågestunder, men själva färdighetsträningen blir inte densamma. Hur och när den ska tas igen kan vi bara spekulera om i dagsläget. Skriftliga examinationer görs om från centrala skrivsalar till andra digitala system. Samtliga involverade i undervisning arbetar väldigt hårt och mycket för att det här ska gå vägen, och studenterna tar ett stort ansvar för att detta ska bli bra. VFU fungerar än så länge ok, det är ont om patienter för dem som är ute, framför allt i primärvård där det sker mycket avbokningar av besök. Än så länge har vi kunnat lösa det med VFU-placeringar för dem som har fått sina placeringar avbokade. Vi närmar oss säkerligen den dagen då det inte längre går på grund av den ansträngda situation som är i vården. Men vi har klarat av en hel del av VFU:n för den här terminen redan och håller tummarna för att det inte ska bli så stora konsekvenser. Än så länge har vi stort stöd från Västra Götalandsregionen som verkligen står bakom att VFU i största möjliga mån ska kunna fortsätta. Men det sker saker från dag till dag och ibland från timme till timme. Av de studenter som idag går i termin 6 och som planerar ta examen i juni, enligt det vi vet idag, så kommer de kunna ta sin examen.

Charlotte Urell (programansvarig) och Lena Zetterberg (studierektor), Uppsala universitet: Det fungerar väldigt bra! Otroligt innovativa lärare/kursledare/examinatorer som gör att väldigt många moment digitaliserats på mycket kort tid. VFU i termin 3 kunde genomföras av alla studenter utom fyra stycken då Värmland stängde ner för VFU efter tre veckor. De studenterna kunde då få kompletteringsuppgifter för att uppnå kursmålen. Termin 4 beslutade programkommittén i fredags (27/3) att ställa in VFU:n denna termin, framför allt baserat på det läge som råder inom akutsjukvård och äldreomsorg där majoriteten av platserna finns. Denna VFU riktade sig framförallt till individer i riskgrupperna och till viss del inom slutenvård där hela sjukhusen ommobiliserar. I dagsläget kommer Termin 5 studenterna att gå ut på VFU baserat på att den sker inom primärvård. Beslut kan dock ändras från dag till annan endera från huvudman eller lärosäte. Valbar VFU i termin 6 har delvis genomförts och de som inte hunnit genomföra erbjöds byta till en valbar teoretisk kurs i stället. Våra termin 6 studenter kommer att kunna göra de kurser som är planerade och därmed kunna ta examen. Om själva examensceremonin blir av är dock en helt annan fråga.

Anne Sundén, Lunds universitet: Det fungerar riktigt bra. Lärarna har lagt ner ett otroligt arbete med att under pågående kurser svänga över till distansundervisning. Vi har även hunnit genomföra ett par digitala examinationer. Vi har ett otroligt stöd från medicinska fakultetens pedagogiska enhet, Medicinska fakultetens Centrum för Undervisning och Lärande. Utan dem hade det varit svårt att få allt att fungera så snabbt. Studenterna är positiva och engagerade och har stor förståelse för att detta är nytt för alla. All VFU löper på. Vissa avdelningar har stängt men andra har då tagit över studenterna. Mindre att göra på vissa kliniker men så får det bli i dessa tider. Ja, våra studenter i termin 6 kommer kunna ta examen i vår. Dock är det inte säkert att vi kan genomföra vår fina examenshögtid.