Fysioterapeuternas löner ökar som mest i kommunerna. I Södertälje ligger nu snittlönen på nästan 45 000 kronor. Men det finns stora variationer.

I Södertälje låg medellönen för en fysioterapeut förra året på 44 975 kronor, i Kalix kommun var den 31 667 kronor. Foto: Colourbox

Fysioterapeuternas årliga löneenkät brukar visa löneökningar på mellan 2 och 3 procent. Men förra året hamnade siffran på 4 procent, och i år nästan lika mycket. En av förklaringarna kan vara att fler än vanligt har uppgett att de bytt jobb och därmed troligen också fått ett lönepåslag, säger Fysioterapeuternas ombudsman Tess Barrington. Framför allt är det i kommunerna som lönerna drar i väg.
– Där det finns flera arbetsgivare som konkurrerar om personal behöver lönerna drivas upp för att kunna tillsätta tjänsterna, säger hon. Särskilt i mindre kommuner som har långt till stora städer. Marknadskrafterna styr mer och mer även för våra medlemmar. I Södertälje kommun låg till exempel medellönerna för fysioterapeuter förra året på 44 975 kronor medan man i Kalix kommun i snitt tjänade 31 667 kronor.
För den som varken kan eller vill byta arbetsplats men ändå önskar sig ett tjockare lönekuvert finns det en hemläxa att göra, säger Tess Barrington.
– Du måste synliggöra det du gör. Cheferna vet sällan vad som sker i verksamheten varje dag. Du måste själv berätta. Tala om vad du har bidragit med utifrån verksamhetens mål. Tala om att tack vare dina insatser kan verksamheten slippa annan kostsam vård. Om var och en tar det här ansvaret varje dag så kan det bli skillnad.

Fotnot: Efter den här artikelns publicering visade det sig att löneuppgifterna från Södertälje kommun inte stämmer. Vad det kan bero på har vi skrivit om i artikeln “Lönestatistik från Södertälje stämde inte”

 • Statistik i urval ur Fysioterapeuternas löneenkät

  Omkring 5 300 av förbundets medlemmar (egenföretagare ingår inte här) har rapporterat vad de tjänade i oktober 2022*. Eftersom siffrorna bygger på egenrapporterade uppgifter kan det alltså finnas de som tjänar mer, eller mindre.

  STATLIGT ANSTÄLLDA:
  Medellön: 47 680 kronor Lägsta lön: 29 800 kronor (Stockholm) Högsta lön: 78 000 kronor (Stockholm)

  KOMMUNANSTÄLLDA:
  Medellön: 37 269 kronor Lägsta lön: 29 800 kronor (Östergötland) Högsta lön: 50 000 kronor (Stockholm)

  PRIVATANSTÄLLDA:
  Medellön: 37 533 kronor Lägsta lön: 29 000 kronor (Östergötland) Högsta lön: 60 000 kronor (Västmanland)

  REGIONANSTÄLLDA:
  Medellön: 35 781 kronor Lägsta lön: 28 200 kronor (Östergötland och Kalmar) Högsta lön: 45 000 kronor (Västra Götaland)

  MEDELLÖNER FÖR OLIKA TJÄNSTER OAVSETT SEKTOR:

  Fysioterapeut/sjukgymnast inriktning djur: 33 000 kronor
  Leg. fysioterapeut: 34 748 kronor
  Rehabkoordinator: 38 828 kronor
  Specialist med specialisttjänst: 39 879 kronor
  Specialist utan specialisttjänst: 40 357 kronor
  Ergonom: 40 194 kronor
  Verksamhetsutvecklare: 44 106 kronor
  Docent: 56 061 kronor
  Professor: 82 272 kronor

  *Lägsta (10:e percentilen) = den lön som 10 procent av de som svarat ligger under. Högsta (90:e percentilen) = den lön som 90 procent av de som svarat ligger under. Det vill säga det finns löner som är ännu lägre eller ännu högre. Dessa är inte angivna här.

 • Så har lönerna utvecklats på 80 år

  Hur mycket tjänade en sjukgymnast förr? Så här har de genomsnittliga månadslönerna sett ut sedan 1943 då förbundet bildades och tidningen startades.

  1943: 104 kronor
  1953: 750 kronor
  1963: 1 500 kronor
  1973: 3 300 kronor
  1983: 7 080 kronor
  1993: 15 000 kronor
  2003: 22 230 kronor
  2012: 28 300 kronor
  2022: 36 800 kronor