Förhoppningen var att kompetensstegen skulle styra upp både kompetensutveckling och lön för fysioterapeuter i Region Stockholm. Men alla har inte placerats i stegen, och det kan skilja tusentals kronor i lön för likvärdig kompetens mellan de olika sjukhusen.

Fem år efter att Region Stockholm införde kompetensstegen för fysioterapeuter visar en granskning att den används mycket olika på regionens sjukhus. Foto: Colourbox/montage

2018 införde Region Stockholm en kompetensstege för fysioterapeuter som består av sex steg med tydliga kriterier för vad som krävs för att gå vidare i karriären (se fakta längre ner). Syftet med stegen är att tydliggöra vilken kompetens som finns och hur behovet av vidareutveckling ser ut, och den ska bland annat användas som underlag i lönesamtalet.
Men fem år efter införandet visar en granskning som fackets förtroendevalda har gjort att kompetensstegen används mycket olika. Siffrorna, som är från 2022, visar att andelen fysioterapeuter som placerats i stegen varierar mellan 48 och 80 procent beroende på sjukhus. Den visar också på en ojämn fördelning mellan de olika stegen – på en del sjukhus är flest fysioterapeuter placerade i de mittersta stegen, medan det på andra finns flest i de lägsta eller högsta stegen. Den visar också att regionens största arbetsgivare SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde) bara har placerat två av sina över 400 anställda fysioterapeuter i stegen.
– Vi fackliga har tagit upp det med SLSO som först skyllde på pandemin och sedan på resursbrist på HR. Men samtidigt kunde akutsjukhusen i regionen under brinnande pandemi placera majoriteten av sina medarbetare, säger Thomas Airio som är regionalt förhandlingsansvarig för Fysioterapeuterna i Stockholm.

Lönerna svänger också kraftigt mellan arbetsplatserna. Till exempel var medellönen för fysioterapeuter i steg 4 på Karolinska universitetssjukhuset förra året 34 825 kronor, medan medellönen för fysioterapeuter i samma steg på Södertälje sjukhus låg på 40 255 kronor. En skillnad på 5 430 kronor. På individnivå kan skillnaderna vara ännu större. Med stora löneskillnader är det inte konstigt att det blir svårt för dem som betalar sämst att behålla personal, säger Thomas Airio.
– Vill man vara en attraktiv arbetsgivare måste man göra en omvärldsbevakning och här kan vår granskning hjälpa till med det, säger han.
Thomas Airio anser att den här granskningen har synliggjort att arbetsgivaren inte prioriterar kompetens i sin rekrytering.
– Stegen är konstruerad så att akademi ska räknas, säger han. Det är ganska lätt att i diskussion med sin chef placeras rätt på grund av stegens fyrkantighet. Problemet är att arbetsgivaren inte värderar kompetensen tillräckligt högt, varken vid rekrytering eller lönesättning. Nu när vi ser att lönerna inte hänger med kan vi också visa att utbildning och kompetens inte premieras av arbetsgivaren.
Att alla fysioterapeuter ska finnas med i kompetensstegen ligger i både arbetsgivarens och den anställdes intresse, påpekar Thomas Airio. För arbetsgivaren är den en bra hjälp vid planering av kompetensbehovet, och från facklig horisont är den ett mycket användbart verktyg för att kunna påverka både lön och kompetens.
– Enligt kollektivavtalet ska lönen sättas utifrån kompetens, och eftersom stegen så tydligt talar om vilken kompetens man har är det mycket lättare för oss att hitta personer som ligger påtagligt fel i lön.

Någon automatisk koppling mellan olika kompetenssteg och lön finns dock inte. Det säger Mari Persson, HR-strateg i Region Stockholm.
– Kompetensstegen är inte en lönestege, det är vi alltid väldigt tydliga med.
Men det står i era riktlinjer att den ska användas som underlag i lönesamtalet?
– Ja, tanken är att ju högre upp i stegen man kommer desto mer bidrar man till verksamhetens utveckling och resultat. Så det är ju en del av lönekriterierna. Men varje sjukhus sätter sina löner utifrån sina egna kriterier, och vi varken kan eller ska påverka.
Det HR däremot kan vara med och försöka påverka är att så många som möjligt blir placerade i kompetensstegen, säger Mari Persson.
– Vi har inget mandat att peka med hela handen, men vi kan uppmuntra och inspirera till implementering. Till exempel kommer stegen för fysioterapeuter att revideras och en ny version vara klar under senare delen av 2024. Vi har också precis tagit fram ett nytt utbildnings- och informationsmaterial som vi hoppas ska underlätta för både chefer och medarbetare att aktivt använda kompetensstegen.
Tre gånger om året följer HR upp hur regionens sammanlagt 17 olika kompetensstegar används. Mari Persson konstaterar att det jämfört med flera andra professioner ser hyfsat bra ut för fysioterapeuterna när det gäller andel placerade.
– Bland annat arbetsterapeuterna, kuratorerna och logopederna ligger sämre till. Men jag önskar ju att det skulle vara ännu bättre. I den bästa av världar skulle placeringsgraden vara 90 procent på alla sjukhus – 100 är nog omöjligt med tanke på nyanställningar och timanställda.

 • Lönerna i kompetensstegen

  Här redovisas 2022 års medellöner, samt lägsta- respektive högsta lön, för de fysioterapeuter som placerats i kompetensstegen på sjukhusen i Region Stockholm. Lönerna inkluderar även eventuella tillägg. Chefer, men inte enhetsledare, är borträknade från statistiken. Det kan skilja upp till 12 000 kronor mellan fysioterapeuter som placerats i samma steg, en skillnad som enligt Thomas Airio kan vara fullt rimlig då unga fysioterapeuter med relativt få år i yrket kan ha placerats i samma steg som äldre kollegor som har många års löneutveckling bakom sig.

  Karolinska universitetssjukhuset (68 procent placerade):

  Steg 1: medellön: 28 219 kronor, lägsta lön: 27 400 kronor, högsta lön: 29 500 kronor
  Steg 2: medellön: 30 678 kronor, lägsta lön: 27 700 kronor, högsta lön: 39 900 kronor
  Steg 3: medellön: 31 104 kronor, lägsta lön: 28 350 kronor, högsta lön: 37 300 kronor
  Steg 4: medellön: 34 825 kronor, lägsta lön: 30 150 kronor, högsta lön: 41 100 kronor
  Steg 5: medellön: 37 408 kronor, lägsta lön: 34 375 kronor, högsta lön: 45 400 kronor
  Steg 6: medellön: 48 466 kronor, lägsta lön: 41 475 kronor, högsta lön: 52 100 kronor

  Danderyds sjukhus (68 procent placerade):

  Steg 1: medellön: 30 133 kronor, lägsta lön: 29 800 kronor, högsta lön: 32 400 kronor
  Steg 2: medellön: 32 091 kronor, lägsta lön: 28 700 kronor, högsta lön: 34 700 kronor
  Steg 3: medellön: 34 149 kronor, lägsta lön: 31 650 kronor, högsta lön: 37 401 kronor
  Steg 4: medellön: 38 193 kronor, lägsta lön: 33 700 kronor, högsta lön: 42 250 kronor
  Steg 5: medellön: 43 140 kronor, lägsta lön: 42 375 kronor, högsta lön: 43 280 kronor
  Steg 6: ingen placerad här

  Södertälje sjukhus (80 procent placerade):

  Steg 1: ingen placerad här
  Steg 2: medellön: 33 256 kronor, lägsta lön: 30 500 kronor, högsta lön: 40 000 kronor
  Steg 3: medellön: 33 025 kronor, lägsta lön: 29 250 kronor, högsta lön: 35 430 kronor
  Steg 4: medellön: 40 255 kronor, lägsta lön: 38 480 kronor, högsta lön: 41 100 kronor
  Steg 5: ingen placerad här
  Steg 6: ingen placerad här

  Södersjukhuset (62 procent placerade):

  Steg 1: medellön: 29 617 kronor, lägsta lön: 28 000 kronor, högsta lön: 32 000 kronor
  Steg 2: medellön: 32 391 kronor, lägsta lön: 31 000 kronor, högsta lön: 35 400 kronor
  Steg 3: medellön: 35 169 kronor, lägsta lön: 31 500 kronor, högsta lön: 42 600 kronor
  Steg 4: medellön: 36 166 kronor, lägsta lön: 33 450 kronor, högsta lön: 38 484 kronor
  Steg 5: medellön: 41 911 kronor, lägsta lön: 39 850 kronor, högsta lön: 44 084 kronor
  Steg 6: ingen placerad här

  Norrtälje sjukhus och primärvård (48 procent placerade):

  Steg 1: ingen placerad här
  Steg 2: medellön: 31 275 kronor, lägsta lön: 28 950 kronor, högsta lön: 31 400 kronor
  Steg 3: medellön: 35 793 kronor, lägsta lön: 31 650 kronor, högsta lön: 36 600 kronor
  Steg 4: ingen placerad här
  Steg 5: ingen placerad här
  Steg 6: ingen placerad här

 • De sex stegen i Region Stockholms kompetensstege

  Steg 1: Du utvecklas mot självständighet i din yrkesroll med stöd av kollegor. Du hanterar vanligt förekommande arbetsuppgifter och delar med dig av dina nya kunskaper och erfarenheter. Du fördjupar din kunskap utifrån yrkesutövning, tar del av forskning och utvecklar ett kritiskt reflekterande förhållningssätt. Du stöder studenters lärande i specifika moment.
  Formell kompetens: Legitimerad fysioterapeut.

  Steg 2: Du arbetar självständigt samt fortsätter att utveckla dina färdigheter självständigt och i samarbete med kollegor. Du bidrar till utveckling inom ett process- och/eller ansvarsområde. Du introducerar och handleder nyanställda kollegor samt studenter på arbetsplatsen och i det interprofessionella teamet.
  Formell kompetens: Legitimerad fysioterapeut.

  Steg 3: Du arbetar självständigt med en fördjupad helhet för patienten samt olika processer och flöden. Du hanterar och analyserar komplexa situationer och ansvarar för process och/eller utvecklingsarbete på din arbetsplats. Du utbildar inom ditt ansvarsområde.
  Formell kompetens: Legitimerad fysioterapeut, samt pedagogik eller handledarutbildning på högskolenivå.

  Steg 4: Du har ett fördjupat ansvar, initierar, leder och utvecklar processer och/eller ansvarsområden inom yrket. Du utbildar inom det specifika process- och/eller ansvarsområdet.
  Formell kompetens: Legitimerad fysioterapeut med magister, masterexamen eller motsvarande, samt minst fem års klinisk relevant erfarenhet.

  Steg 5 (specialisttjänst): Du har ett strategiskt och övergripande ansvar att initiera, leda och utveckla processer och/ eller ansvarsområden inom yrket. Du har ett övergripande utbildningsansvar inom ansvarsområdet. Du handleder kollegor under specialistutbildning samt projekt- och utvecklingsarbeten.
  Formell kompetens: Legitimerad fysioterapeut med specialistexamen, samt minst fem års klinisk relevant erfarenhet. Utbildnings- och/eller handledarmeriter, samt kompetens som är definierad av verksamhet för tjänsten.

  Steg 6 (specialisttjänst): Du ansvarar för att stärka interaktionen mellan klinisk verksamhet, forskning och utbildning inom yrkesområdet. Du ansvarar för utvecklings- och forskningsarbete. Du handleder kollegor under magister-, master- och doktorandstudier.
  Formell kompetens: Legitimerad fysioterapeut med doktorsexamen, samt minst åtta års klinisk erfarenhet. Utbildnings- och handledarmeriter, samt kompetens som är definierad av verksamhet för tjänsten.