Sedan årsskiftet finns det två specialisttjänster för fysioterapeuter på Danderyds sjukhus i Stockholm. Möjligheten att skapa fler tjänster kommer att diskuteras i höst.

Diskussioner om eventuellt fler specialisttjänster på sjukhuset ska föras i höst. Foto: Danderyds sjukhus presstjänst

Sammanlagt fyra specialisttjänster inrättades vid sjukhusets paramedicinska sektion den 1 januari i år: två för fysioterapeuter, en för arbetsterapeut och en för dietist. De fysioterapeuter som fått tjänsterna är specialister inom respiration respektive ortopedi. Tjänsterna utgår från den kompetensstege som Region Stockholm införde för fyra år sedan (som vi skrev om här) och innebär att tio procent garanterat ägnas åt specialistområdet. Tjänsterna innebär också en löneförhöjning.

Johan Möllborg, sektionschef för paramedicinska sektionen på sjukhuset, säger att specialisttjänsterna är en del i att vara en attraktiv arbetsgivare.
– Nu visar vi i handling att vi vill behålla kompetent personal, och att den som vill och har möjlighet kan växa på sin arbetsplats, säger han.
Redan nu finns tankar på att eventuellt inrätta ännu fler specialisttjänster, säger Johan Möllborg.
– Steg ett är att implementera de tjänster vi har och se till att de blir bra för alla. I höst kommer vi i ledningsgruppen att se över om det finns behov av fler specialisttjänster och om det finns möjlighet till det.