Malin Löf har fått en unik specialisttjänst som fysioterapeut inom landets barn – och ungdomspsykiatrin, BUP. Framtidsmålet är att få fler kollegor.
– Min stora vision är att det ska finnas en fysioterapeut på varje BUP i Sverige!

I och med sin nya specialisttjänst får Malin Löf en tydligare roll som kunskapsbärare och kunskapsspridare inom BUP.

Malin Löf är leg. fysioterapeut och specialist i mental hälsa och psykosomatik och har sedan 2006 arbetat på BUP i Norrköping. I våras fick hon en specialisttjänst som fysioterapeut i samma verksamhet.
– Vad vi förstår och enligt den information vi har från förbundet så är det här den första* specialisttjänsten som fysioterapeut inom barn – och ungdomspsykiatrin i Sverige, säger Malin Löf när tidningen Fysioterapi ringer upp.

I den nya tjänsten fortsätter hon att jobba kliniskt, men hon kliver in i en tydligare roll som kunskapsbärare och kunskapsspridare inom BUP.
– Jag handleder andra fysioterapeuter inom psykiatrin och deltar i olika utvecklingsprocesser. Ledningsgruppen kan ge mig uppdrag att se på förändringar ur ett fysioterapeutiskt perspektiv och jag blir oftare tillfrågad för en second opinion. Dessutom bedriver jag klinisk forskning på 20 procent, berättar Malin Löf.
– Allt är väldigt nytt, så jag och min chef har bestämt att min nya roll ska få växa fram i samklang med kliniken och förbundets riktlinjer.
Som specialistanställd fick hon också ett lönepåslag på 4 000 kronor.
– Lönen är viktig, men det är ännu viktigare för mig att min roll uppskattas och att ledningen visat att ”vi behöver den här specialistkunskapen på BUP.” Att de tror på mina fysioterapeutiska behandlingsmetoder.

Sedan 12 år är hon den enda fysioterapeuten på kliniken och arbetar med alla diagnoser inom BUP: exempelvis autism, ätstörningar, depression, ångest, sexuella övergrepp och trauma. Patienterna är i åldrarna sex till 18 år. Behandlingen kan bestå av kroppskännedomsövningar för ökad medvetenhet om muskelspänningar eller att lära sig att hantera ångest med mera. En del remisser kommer från elevhälsan till BUP.
– Det är allt från akuta saker där suicidtankar måste bedömas samma dag, till att man misstänker autism eller ADHD eller att en kurator märker att någon elev är på väg ned i djupare depression. Ibland kan det vara ätstörningar, där föräldrar inte sett en viktminskning som skolsköterskan upptäcker, berättar Malin Löf.

Hon jobbar både med individuell behandling och med grupper och har en del samverkan med skolan. Bland annat möter hon idrottslärare och har grupper för föräldrar till barn med autism och ADHD och lär dem om sömn, mat och fysisk rörelse. En del patienter hon möter har inte rört sig fysiskt på flera månader.
– Även om många barn och unga är mitt i en svår tid av nedstämdhet, kan vi hjälpa dem att komma igång fysiskt. När man ser ett sådant barn vara i rörelse igen och njuta av det – jag blir tårögd varje gång! utbrister Malin Löf.
– I min nya roll vill jag bland annat bidra med att rörelseglädje ska få bli en stor och viktig del inom BUP. Så jag försöker få in det i alla våra bedömningssamtal – att fråga om rörelse och vad rörelse betyder. Det ska finnas med även när en kurator eller en psykolog tar anamnes, säger Malin Löf.

Hon efterfrågar också fler fysioterapeuter inom BUP.
– Jag har mycket köer och skulle lätt kunna ta in fler kollegor. Min stora vision är att det ska finnas en fysioterapeut på varje BUP i Sverige!

*Fotnot: Efter att artikeln publicerades har ny information framkommit om att den första fysioterapeuten med en specialisttjänst inom BUP var Marie-Louise Majewski, som fick en specialisttjänst inom BUP i Lund 2003.