Chefen hade redan bestämt de nya lönerna och tänkte hoppa över lönesamtalen. Ett brott mot kollektivavtalet, påpekade förbundets ombudsman som märker av en hårdnande attityd från flera arbetsgivare.

Att inte följa den överenskomna löneprocessen är ett brott mot kollektivavtalet. Foto: Fotogruppen Södersjukhuset

I mitten av oktober kom en av enhetscheferna på Södersjukhuset i Stockholm med ett överraskande besked till fysioterapeuterna: I år behövs inga lönesamtal. Han hade redan skickat in de nya lönerna. Den som ändå ville ha ett lönesättande samtal kunde boka in sig på en tiominutersträff.
– Jag hörde genast av mig till vår motpart på HR och frågade om det hade skett något missförstånd, säger Rebecca Tronarp som är förhandlingsråd i Stockholm och anställd som fysioterapeut på sjukhuset.
Det var inte det att det inte funnits tid. Redan i slutet av juli fick förhandlingsråden information från förhandlingschefen om att de ville dra igång löneprocessen med sikte på att få lönerna klara till november. Men sen hände ingenting. Vid överläggningen i början av september flaggade Rebecca för att det nu kan bli svårt att hinna med en korrekt löneprocess. Men det hände fortfarande ingenting. I början av oktober slog Rebecca larm till HR om att tiden för en ordentlig löneprocess verkligen håller på att rinna ut. De anställda erbjöds då ett lönesättande samtal på tio minuter. Rebecca påtalade att det strider mot kollektivavtalet, men fick inget svar.

Efter flera resultatlösa påtryckningar tillsammans med Thomas Airio, även han förhandlingsråd, vände de sig till Fysioterapeuternas förbundskansli för att få hjälp.
– Hur gör man med en arbetsgivare som är helt ute och cyklar och struntar i den överenskomna löneprocessen? Ingen av oss har varit med om något liknande tidigare, säger Thomas Airio.
Förbundets ombudsman Elba Abreu tog över ärendet och kallade till överläggning med hot om att driva det hela som ett brott mot kollektivavtalet. Arbetsgivaren skyllde de uteblivna samtalen på tidsbrist eftersom de nya lönerna skulle hinna betalas ut i november.
– Problemet var att de började för sent och ändå ville hålla sin tidsplan, säger Elba Abreu. Men det är chefens ansvar att se till så det fungerar. Vi kan inte acceptera att de bryter mot kollektivavtalet på grund av tidsbrist. För oss är det inga problem att fördröja löneprocessen, det viktigaste är att det går rätt till enligt avtal.

Chef och HR backade med löfte om att göra om och göra rätt. Resultatet blev både och, säger Rebecca Tronarp. Arbetsgivaren erbjöd visserligen nya samtal, men fortfarande med samma snäva tidsram.
– Det fanns knappt några tider att boka, säger Rebecca. Chefen skickade till och med in sitt slutgiltiga bud före deadline. Man kan säga att det finns utrymme för förbättring.
Positivt är dock att HR har lovat att bevaka så löneprocessen går rätt till nästa år. En plan för hur det ska se ut har redan skickats ut.
– Den är generös och innehåller utöver själva lönesamtalet bland annat flera separata uppföljningar av medarbetarsamtalet, säger Rebecca. Så det är positivt.

Att det ens kunde bli så här tror Rebecca Tronarp och Thomas Airio beror på missförstånd och okunskap från arbetsgivarens sida. Ombudsman Elba Abreu säger att den här arbetsgivaren var lyhörd för argumentationen för vad som gäller. Men hon säger också att hon har börjat märka av en hårdnande attityd från flera arbetsgivare.
– Jag har märkt av en tuffare ton från flera håll på senare tid, säger hon. Det är bestämdare dialoger med budskapet ”säg vad ni vill, det är ändå vi som bestämmer”. Det är över huvud taget ett hårdare klimat på den arbetsmarknad vi har i dag.

Tidningen Fysioterapi har erbjudit både enhetschef och HR att kommentera.

Så här ska löneprocessen se ut.