Det är vanligt med smärta bland unga som idrottar, och den riskerar att bli långvarig. Därför behöver smärtproblem uppmärksammas och åtgärdas tidigt. Det är slutsatser Julia Söderström Malmborg drar i sin avhandling. 

I sin forskning har Julia Söderström Malmborg bland annat studerat högstadieelever på en idrottsskola. I en delstudie ingick 178 fjortonåringar inom olika sporter. Hälften rapporterade att de ofta hade ont (varje vecka eller månad), och tre av tio att de ständigt hade ont (flera gånger i veckan eller varje dag). Pojkar med ständig smärta var fysiskt mindre mogna än pojkar som sällan hade ont. De hade också sämre hälsostatus och klarade sig sämre på fysiska tester som sprint och upphopp. Flickor med ständig smärta hade sämre hälsostatus än flickor som sällan hade ont, men där sågs ingen skillnad i fysisk mognad eller idrottsprestationer.

Dessa 14-åringar följdes upp två år senare. Då visade det sig att den som ofta hade smärta vid 14 års ålder löpte större risk att ha smärtproblem vid 16 års ålder. För pojkar var det en riskfaktor för långvariga besvär att vara sent utvecklad, medan riskfaktorerna för flickor var att ha ont i flera delar av kroppen och ha allmänt nedsatt hälsa. Överlag var det också vanligare med smärta i individuella sporter, som tennis eller simning, än i kontaktsporter.
– Det kan ha att göra med att de som utövar idrotter utan kontakt ofta gör väldigt ensidiga rörelser. På individuella idrottare kanske det också ställs andra tuffare krav på prestation eftersom man utför idrottsprestationen helt själv utan lagkamrater, säger Julia Söderström Malmborg i ett pressmeddelande.

Länk till avhandlingen: Pain and health in adolescents and young adults – pieces of a puzzle. Högskolan i Halmstad, 2020

Annika Olsson
frilansskribent

Genrebild Unga idrottare

I avhandlingen undersöktes unga idrottares smärta i 14-respektive 16-årsåldern. Foto: Colourbox