Presenteras inget förslag om ett bättre system för nationella taxan tänker Sveriges kommuner och landsting, SKL, inte förhandla om nästa års ersättningsnivåer.
– Vi kommer inte att fortsätta administrera det här systemet, säger Olle Olsson, handläggare på SKL.

SKL kommer inte till förhandlingsbordet förrän nya förslag om hur nationella taxan ska förbättras lagts fram. Bild: Colourbox

Den utredning av nationella taxan som gjordes i somras och överlämnades till Socialdepartementet har fortfarande inte presenterats. Socialdepartementets presskommunikatör Hanna Strandberg skriver i ett mejl till Fysioterapi att arbete pågår i Regeringskansliet med att ta fram förslag, och att ”planen är att förslagen remitteras när arbetet är klart. Det går tyvärr inte lämna besked om tidplanen i dagsläget.” Socialdepartementet har också gett Socialstyrelsen i uppdrag att bedöma ifall ersättningsnivåer och deras klassificeringar, tidsgränser, arvodeskategorier och de åtgärder som ingår är ändamålsenliga. Det här ska ske i samråd med Fysioterapeuterna, SKL och Läkarförbundet och resultatet ska redovisas senast den 31 augusti i år.

Men inte heller Socialstyrelsen kan lämna besked om när arbetet kommer igång. Agnes Hammarlund, jurist på Socialstyrelsen, skriver i ett mejl att ”vi riggar projektet internt på Socialstyrelsen just nu. Det är inte helt klart vem som kommer ha huvudansvar för projektet.” Så länge det inte finns något konkret förslag på en ny modell för nationella taxan kan inte heller några förhandlingar om 2019 års ersättningsnivåer med SKL bli aktuella. Det säger Olle Olsson, handläggare på avdelningen för vård och omsorg, på SKL.
– Vi kommer inte att fortsätta administrera det här systemet om man inte presenterar några förändringar som gör att det blir bättre, säger han. Därför kan vi inte dra igång några förhandlingar, vi vill ju ha en totalöversyn av systemet.

Vad är problemet med nationella taxan enligt er?
– Det finns mängder med bekymmer. Uppföljningsmöjligheter för landstingen är en sak. Det är också ett detaljerat och resurskrävande system som skapar mycket diskussioner och konflikter eftersom man tolkar det olika.