Vi ringde upp André Nyberg som är ordförande för Sektionen för andning och cirkulation. En sektion vars kunskaper aldrig har varit så efterfrågade som nu och som har tagit debatten om mediernas självhjälpstips.

André Nyberg är ordförande i Sektionen för andning och cirkulation inom Fysioterapeuterna och docent vid Umeå universitet. Foto: Agneta Persson

1. Hur har coronaviruskrisen påverkat sektionens arbete?
– Mängden arbete har ökat och till stor del fokuserats kring covid-19. Exempelvis genom att vi bidragit med vår kunskap i de diskussioner som pågår om vilka fysioterapeutiska insatser som behövs inom hälso- och sjukvården. En stor del har också berört kommunikation av information kring covid-19 till allmänheten där sektionsstyrelsen deltagit i flera diskussioner med medier bland annat om vilka andningsråd som sprids via dem.

2. Vilket stöd ger sektionen till fysioterapeuter som arbetar med covid-19-patienter?
– På vår hemsida har vi lagt upp en flik där man kan hitta rekommendationer kring fysioterapeutisk behandling vid covid-19, information om IVA-fysioterapeutens arbete under covid-19 med mera. Vi har också svarat på en mängd frågor som har kommit från medlemmarna. I samarbete med Karolinska Institutet har vi varit delaktiga i att ta fram en nationell plattform för fysioterapeuter om covid-19. Där samlas nu all aktuell information och kunskap om vad professionen bör göra i olika faser av sjukdomen. I de erfarenhetsutbyten som skett via plattformen mellan kollegor runt om i landet har sektionsstyrelsen också varit med i panelen.
– Vi upplever också att det finns en ökad efterfrågan av baskunskaper i andningsvård bland landets fysioterapeuter. Vi samtalar nu med förbundet om hur vi kan samarbeta och skapa en utbildning som kombinerar digitala föreläsningar med praktiska utbildningsmoment runtom i Sverige. I ett första steg ska vi kartlägga behoven ihop med sektionerna för primärvård och äldres hälsa.

3. Vilken rehabilitering behövs för covid-19-patienterna framöver?
– Det kommer att finnas ett enormt rehabiliteringsbehov på flera nivåer. Vi kommer att möta allt från de som behöver träna sig att sitta upp själv till de som behöver mer intensiva insatser. Vi har de patienter som legat inlagda väldigt länge som skrivs ut med svår fatigue, kognitiva besvär, förlorad muskelmassa med mera. Sedan har vi de som fått sjukhusvård en kortare tid och som är relativt pigga. Vid sidan av dem har vi alla våra vanliga patienter där många är i riskgrupper. Som ett resultat av de riktlinjer och rekommendationer som finns har de under lång tid minskat, och kanske till stor del undvikit, fysiska aktiviteter. Där behövs också mycket rehabilitering. För att möta de stora behoven behövs väldigt många fysioterapeuter. Och vi bör vara en primärinstans, då ett av de viktigaste redskapen i rehabiliteringen av covid-19 kommer att vara individanpassad fysisk aktivitet och träning.

4. Under en pandemi sprids inte bara kunskap utan också ibland missledande information och rena faktafel. Är det några särskilt som sektionen har reagerat på?
– Det har florerat en del självhjälpstips i medierna som, även om intentionen är god, inte alltid är byggda på evidens. Bland annat kom Aftonbladet med en artikel med tips med andningsövningar för att förhindra covid-19. Det finns i dag ingen evidens för att någon typ av andningsträning skulle kunna minska risken att smittas och på så sätt förebygga covid-19. Några veckor tidigare var det även ett olyckligt inslag i tv-programmet Fråga doktorn där det tipsades om att andningsträna med PEP-flaska. Såväl nationellt som internationellt rekommenderas att man ska undvika PEP-flaskor på grund av den ökade smittrisken via vattnet som bubblar i flaskan.

5. Om sektionen fick tala direkt till svenska folket som statsministern gjort, vad skulle era främsta råd för egenvård vara under pandemin?
– Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla distans och att stanna hemma om du är sjuk. Men sluta inte vara fysiskt aktiv. Ta kontakt med en fysioterapeut om du behöver stöd och specifika råd för aktivitet och träning. Om du har fått covid-19, försök att röra på dig ändå och att sitta uppe. Och om du endast orkar ligga ned, ligg på mage. Då får lungorna lättare att syresätta sig än om du ligger på rygg.