En poster med titeln ”Mindre nöjda patienters upplevelse av sin vardag, flera år efter höftprotesoperation” vann posterpriset på Fysioterapi 2021. Den passar väl in i konferenstemat om patienten i centrum, sade Cecilia Winberg bland annat när hon delade ut priset.

Det blev digital konfetti för fysioterapeuten Shereen Abedelbari när hon tog emot priset via direktlänk.

Enligt svenska höftprotesregistret är cirka elva procent av opererade patienter inte nöjda med utfallet efter sin protesoperation. Det har följts upp i en intervjustudie från Göteborgs universitet. Det som bland annat kom fram var att patienterna upplevde att de fortfarande flera år efter operationen hade höftsmärta och gångsvårigheter samt att höftfunktionen inte var tillräcklig för att utföra vad de önskade göra i sin vardag. Dessutom gjorde smärta från andra kroppsdelar och samsjuklighet vardagen besvärlig.

Budskapet att ta med sig in i det kliniska arbetet är: Bättre kommunikation med vårdpersonal angående förväntad nytta med operation och förväntat omhändertagande efter operation är centralt för upplevelse av nöjdhet flera år efter operation.
Fysioterapeuten Shereen Abedelbari, som gjorde studien när hon var verksam vid Fysioterapi Mölndal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tog emot priset via länk.
– Vi har hört patienterna och tagit in deras känslor och tankar. Det kan bidra till bättre rehabilitering i framtiden. Genom att fånga upp patienternas upplevelser när de inte blir nöjda med operation kan vi kanske hitta en alternativ behandling som ger bättre resultat och då kanske erbjuda fysioterapeutiska insatser i stället för operation.

De två övriga posterförfattarna är Maziar Mohaddes och Gunilla Limbäck Svensson.

  • Motiveringen:  “Postern har ett patientperspektiv som är viktigt och ofta bortglömt. Intervjuer är gjorda på patienter som ingår i Svenska Höftprotesregistret. Det är glädjande att registerdata utgör grunden för intervjuerna. Fysioterapeuter borde utnyttja registerdata i större utsträckning i forskningen. Resultaten som postern beskriver borde leda till en diskussion om att registeruppföljning borde utökas med patienters förväntningar och rehabiliteringsutfall. Titeln på postern fångar ögat och är fördömligt kort. Att tala om förväntningar med patienten är ett viktigt utvecklingsområde för fysioterapeuten. Postern tangerar även området hållbarhet av operationsmetoder, vilket skulle bli en viktig upplysning för patienter. Postern faller väl in i kongressens tema om patienten i centrum i vård och i forskning och avslutas med ett färgglatt “Take home message”.