Det råder brist på specialistfysioterapeuter i Region Värmland, och de få som finns får ingen extra ersättning. Nu har ett första steg mot förändring tagits. Fysioterapeuten Regin Dahl har varit med och puttat politikerna åt rätt håll.

72 000 kronor är inga stora summor men en start, säger specialistfysioterapeut Regin Dahl. Foto: Privat

Som specialistfysioterapeut med egen etablering inom Vårdval Fysioterapi i Region Värmland får Regin Dahl inte en krona i extra ersättning för sin specialistkompetens.
– Jag vill ju gärna ha betalt, det handlar om många års utbildning och mycket kunskap som jag använder hela tiden, säger han. Grunden till att jag startade eget var att jag hoppades få ersättning för min kompetens. De flesta som har en klinisk fördjupning i regionen har fått mer i lön, men vi som jobbar inom Vårdvalet har inte haft möjlighet att löneförhandla inom existerande ersättningsmodell.
Tillsammans med några andra fysioterapeuter i regionen och en representant från förbundet har han därför besökt politikerna i regionfullmäktige för att uppmärksamma dem på problemet. Och det har gett resultat. För nu har politikerna beslutat att ersättningsmodellen ska gås igenom. Dessutom ska man titta på möjligheten att införa specialistutbildningstjänster för fysioterapeuterna.

Det här är inte gjort i en handvändning, men de få specialistfysioterapeuter som finns i regionen ska få tjuvstarta så smått genom att redan nästa år kunna söka extra ersättning för sin specialistkompetens. Det handlar om 72 000 kronor extra på ett år.
– Vi ville ha 200 000 för att komma upp på en rimlig nivå, säger Regin Dahl, men det tyckte de var för hög höjning. 72 000 kronor är inga stora summor, men det är i alla fall en start.
Han ser ersättningen som 2 700 kronor mer i månadslön, vilket i bästa fall blir den ersättning som anställda i regionen med klinisk fördjupning redan har. Men det kan inte ses som en kompensation för den som är godkänd specialist, säger han.
– Det jag önskar mig framöver är att man först får ett kompetenstillägg när man har en klinisk fördjupning och sen en högre ersättning när man är specialist enligt Fysioterapeuternas specialistordning. För varför ska en specialist i Region Värmland tjäna avsevärt mycket mindre än en specialist i Stockholm?

Till den extra ersättningen kopplas enligt det politiska beslutet flera åtaganden. Förutom det prestationskrav som redan finns tillkommer även uppdrag att handleda, utbilda och vara mentor till kollegor under specialistutbildning. Man ska också vara ett kompetensstöd till både kollegor, chefer och vårdvalsenheten samt ta ansvar för att initiera och delta i utvecklingsarbete.
– Det finns inte så mycket utrymme tidsmässigt så det får inte bli ett orimligt uppdrag, säger Åsa Hedeberg som är utvecklingsledare inom Vårdval Fysioterapi i Region Värmland.
En arbetsgrupp, där både Åsa Hedeberg och Regin Dahl ingår, ska nu gå igenom vad som kan vara ett rimligt upplägg. Samtidigt ses möjligheten att inrätta specialistutbildningstjänster för fysioterapeuter över.
– Vi hoppas på fler möjligheter, säger Åsa Hedeberg, men vill inte vänta tills allt är klart. Därför ser vi 2023 som en pilot, en liten start där vi kan börja testa och börja sprida ringar på vattnet. Vi vill ju att regionen ska ha fler specialistfysioterapeuter. Det här är en signal om vart vi vill.

Utöver detta har två forskare från Lund som forskar på vårdvalsmodellen fått i uppdrag att genomlysa hela Vårdvalet i Region Värmland. Resultatet presenteras i vår.